Zapraszamy na wyjazd w trakicie którego będziemy mogli integrować się z naturą, własnoręcznie przygotować mieszankę ziołową do spożycia oraz poznamy uroki życia na dawnej wsi.

Wśród malowniczych pól i lasów dziewiczego Podlasia, z dala od miejskich zanieczyszczeń i zgiełku cywilizacji, ulokowany jest Ziołowy Zakątek. Miejsce to tchnie spokojem i sielskością życia, które tutaj wydaje się zwalniać i toczyć swoim leniwym tempem, zgodnym z naturą i cyklami pór roku. Na tych czystych i pięknych terenach wciąż żywa jest tradycja zielarska, rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości .

W Ziołowym Zakątku goście mają okazję zapoznać się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego. Wśród dobiegających zewsząd aromatów ziół i przypraw goście mogą komponować własne mieszanki herbaciane, tworzyć nalewki na bazie cennych surowców zielarskich, jak również zasięgnąć wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego.

Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969.

W Skansenie Mazowiecko-Podlaskim zgromadzono 47 zabytkowe obiekty architektury drewnianej ( XVIII – pocz. XX w.), które ulokowano w trzech zespołach, z pełnym wyposażeniem wnętrz. Muzeum posiada punkty zamiejscowe w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza), Dąbrowie Łazy (wiatrak) i Winnie Chroły (Szkoła Wiejska).

PROGRAM RAMOWY

Spotykamy się w sobotę, 31.07.2021 o godzinie 7:00 na placu Bankowym przy pomniku Juliusza Słowackiego. Wyruszamy o godzinie 7:15 w kierunku Ziołowego Zakątka (Koryciny).

10:00 – Zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Ziołowego w towarzystwie lokalnego przewodnika – gawęda o ziołach, opowiadanie o właściwościach ziół i ich zastosowaniu w wielu dziedzinach życia.

Warsztaty ziołowe – uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonują mieszanki ziołowe: wykonanie własnych herbatek z udostępnionych ziół, według naszych przepisów.

Około godziny 13:00 przerwa obiadowa. Cena wycieczki nie obejmuje posiłku. Propozycja obiadu dwudaniowego w cenie około 40,00 PLN zostanie przesłana uczestnikom przed wyjazdem.

Przejazd z Ziołowego Zakątka do skansenu w Ciechanowcu.

Muzeum Rolnicze w Ciechanowcu. Spacer szlakiem zabytków architektury wiejskiej. Na dzień 28 maja 2021 możliwe jest zwiedzanie skansenu wyłącznie indywidualnie. Na terenie skansenu znajdują się przewodnicy, udzielający informacji.

Odjazd w kierunku Warszawy około godziny 17:00. Planowany przyjazd na plac Bankowy około godziny 19:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 190,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN), oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku. Posiłek we własnym zakresie. Propozycja obiadu dwudaniowego w cenie około 40,00 PLN zostanie przesłana uczestnikom przed wyjazdem.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI. Jeśli ktoś sobie życzy, może od razu dokonać wpłaty całości kwoty.

Całości płatności należy dokonać przelewem do dnia 16 lipca 2021 (piątek).

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób. Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków. Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

Jedziemy zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, obowiązującymi w dniu wyjazdu.

NUMER KONTA: W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „ZAKĄTEK„.

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.