Żydowskie miasteczka na Kresach, gdzie szewc był poetą, cieśla – skrzypkiem, a mleczarz – filozofem zniknęły bezpowrotnie. Może jednak dałoby się cofnąć czas i odwiedzić jakiś zapomniany sztetl? Może dałoby się wejść do domu Hersza Liebhabera, kuchni Moszka Kleinera czy zakładu fryzjerskiego Jankiela Struzera?

Zapraszamy Państwa na wycieczkę do Lublina, w trakcie które wędrować będziemy śladami społeczności żydowskiej i postaramy się odtworzyć obraz miasta przed II Wojną Światową.

W Muzeum Wsi Lubelskiej znajdziemy się w małym miasteczku na wschodzie II Rzeczypospolitej.

(…) Wkraczając gościńcem ze wsi, lub drogą klinkierową od strony dworu, wejdziemy na rynek. Jest wybrukowany, ze starannie odwzorowanymi rynsztokami. Widzimy wbiegające do niego uliczki i budynki o różnym charakterze.

Konkretne obiekty, to z urzędów mamy udostępnioną pocztę, a właściwie to się nazywa agencja pocztowa. To jedyny sposób komunikacji telefonicznej w tamtych czasach, więc powinien jeszcze wypadać taki gąszcz drutów na porcelanowe izolatory. Jest również areszt gminny. (…)

(…) Jeśli chodzi o sferę usługową, to jest kilka rodzajów sklepów. Mamy trafikę, czyli taki sklepik wyspecjalizowany w wyrobach tytoniowych, gdzie musiało być oznaczenie Polskiego Monopolu Tytoniowego na sprzedaż tytoniu i papierosów. Jest też sklep żelazny i kolonialno-galanteryjny. Dalej jest pracownia krawiecka i warsztat szewski. Jest i dentysta, i restauracja, i piwiarnia, a wszystko skupione wokół wybrukowanego rynku, który stanowi centrum miasteczka. (…)

Podczas wędrówki po Lublinie poznamy okolice Wzgórza Zamkowego, rejonu przed wojną zamieszkanego przez wyznawców judaizmu, w którym główną arterię stanowiła ulica Szeroka, a największą synagogą była Synagoga Maharszala oraz gdzie mieszkał „Widzący z Lublina”.

Będziemy iść granicą getta, zaułek Hartwigów doprowadzi nas na Rynek, a po drodze przy ulicy Rybnej zobaczymy dawny Dom Siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie. Zobaczymy, gdzie w dzielnicy zamieszkałej przez spoczeność żydowską były szkoły, szpitale, domy sierot dla dzieci żydowskich, a także salon literacki i inteligencji prowadzony przez Franciszkę Arnsztajnową, skupiający głównie żydów zasymilowanych.

Przy Bramie Grodzkiej, będącej w przeszłości granicą dwóch religii, przy Latarni Pamięci usłyszymy na czym polega doroczne święto Misterium Światła, na które zjeżdżają się Lublinerzy. Odwiedzimy słynną szkołę talmudyczną oraz wystawę dokumentującej historię Jesziwy i upamiętniającą postać jej założyciela – rabina Majera Szapiry. Spojrzymy na działającą synagogę dla przedstawicieli Gminy Żydowskiej oraz wejdziemy Nowy Cmentarz Żydowski z zabytkowymi macewami oraz pomnikami upamiętniającymi żołnierzy żydowskich walczących w czasie 2 wojny.

PROGRAM

Spotkanie o godzinie 7:00 w dniu 12 marca 2023 (niedziela) na placu Bankowym obok pomnika Juliusza Słowackiego. O godzinie 7:10 wyjazd w kierunku Lublina.

Po drodze zatrzymany się na poranną kawę.

Muzeum Wsi Lubelskiej – zwiedzanie ekspozycji miasteczkowej dawnych osad, między innymi domy należące do rodzin żydowskich, m.in. kuchnia Moszka Klajnera i dom Hersza Libchabera, zakład fryzjerski – razura Jankiela i Struzera z Dubienki oraz gabinet dentystyczny.

Zwiedzanie dzielnicy zamieszkanej przez społeczność żydowską w rejonie Starego Miasta.

dom Widzącego z Lublina/budybek Siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce/zaułek Hartwigów/latarnia pamięci/ salon literacki Franciszki Arnsztajnowe/szkoły, szpitale, domy sierot i inne obiekty związane z historią lubelskich Żydów

Rynek Lubelski – Przerwa obiadowa (posiłek we własnym zakresie.)

Zwiedzanie dzielnicy zamieszkanej przez społeczność żydowską w rejonie ulicy Lubartowskiej.

wizyta w jesziwie/ zwiedzanie wystawy poświęconej historii szkoły talmudycznej/ zwiedzanie Nowego Cmentarza Żydowskiego;

Planowany powrót do Warszawy około godziny 19:00.

INFORMACJE TECHNICZNE

Koszt wycieczki – 214,00 PLN/osoba

Cena obejmuje koszty związanie z wyjazdem: przejazd autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota oraz lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (do 10 000,00 PLN).

Cena nie obejmuje biletów wstępu, posiłku oraz wydatków własnych Uczestników.

Koszt biletów wstępu – 65,00 PLN/osoba płatne obligatoryjnie przed wejściem do pojazdu (25 PLN/Muzeum Wsi Lubelskiej, 20,00 PLN Jesziwa, 20,00 PLN Nowy Cmentarz Żydowski).

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

————————–

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN.

CAŁOŚĆ KWOTY MOŻNA WPŁACIĆ WRAZ Z ZADATKIEM LUB DOKONAĆ DOPŁATY DO PIĄTKU 24 LUTEGO 2023.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA: W tytule przelewu prosimy wpisać hasło „LUBLIN 7”

Arktour: mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie Arktour, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”. Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

e-mail: biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.