Tym razem zapraszamy do miasta, w swoim czasie będącego swoistym tyglem kulturowy. Tu w krótkim czasie można było zbić fortunę albo, częściej, pogrążyć się w biedzie.

(…) Łódź stworzyła swój typ człowieka o ściśle specyficznych cechach, tzw. „lodzermenscha. Społeczność łódzka była w znacznej części sztuczną. Ludność napływała w różnym tempie, z bliska i z daleka. To miasto przemysłowe stworzyli przybysze spoza Łodzi i spoza Polski, zachęceni atrakcyjnymi warunkami stworzonymi przez rząd Królestwa Polskiego. Senne, małe, rolnicze, polsko – żydowskie miasteczko, zasiedlali specjalnie sprowadzani przez władze Królestwa Polskiego: Niemcy, Czesi, Austriacy i osoby z krajów zachodniej Europy /Anglii, Szwajcarii, Francji/. Jak żadne inne miasto w Polsce – Łódź była terenem kolonizacji niemieckiej, czeskiej, żydowskiej. (…) Cytat z opracowania Jerzego Grzesiaka „Lodzermensch”.

„Ziemię Obiecaną”, Łódź, tym razem będziemy zwiedzać szlakiem śladów jakie pozostawili po sobie przedstawiciele różnych nacji, tworzący łódzką społeczność w XIX i na początku XX wieku.

Odwiedzimy Cmentarz Żydowski w Łodzi z okazałymi nagrobkami przemysłowców wyznania mojżeszowego, miejsce spoczynku rodziców Juliana Tuwima, wejdziemy na wystawę stałą Centralnego Muzeum Włókiennictwa, będziemy spacerować centralnym traktem miasta, ulicą Piotrkowską, podziwiając okazałe kamienice, odwiedzimy największy zabytkowy kompleks fabryczny Łodzi, „Księży Młyn”, zwiedzimy nową ekspozycję Muzeum Miasta Łodzi mieszczące się w Pałacu Izraela Poznańskiego, a zwiedzanie zakończymy na terenie należącej do tego potentata branży włókienniczej fabryki, a dzisiaj zamienionej w galerię handlową.

Dodatkową atrakcją będzie przejazd ulicami Łodzi w poszukiwaniu murali, z których to miasto zasłynęło w ostatnim czasie.

PROGRAM

Powrót do Warszawy około godziny 19:00.

INFORMACJE TECHNICZNE

KOSZT WYCIECZKI – 206,00 PLN/osoba

Cena obejmuje opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej dopasowanym do wielkości grupy.

Cena nie obejmuje biletów oraz posiłku. Posiłek we własnym zakresie w Galerii Handlowej „Manufaktura”. Płatność za bilety obligatoryjnie przy wejściu do autokaru.

Koszt biletów wstępu                      Normalne    Ulgowe

Cmetarz Żydowski w Łodzi                      15,00 zł        15,00 zł

Muzeum miasta Łodzi                               20,00 zł      14,00 zł

Centralne Muzeum Włókiennictwa       15,00 zł          9,00 zł

…………………………………..Razem 50,00 zł    38,00 z

—————–

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 21 LIPCA 2023.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „ŁÓDŹ8”.)

Arktour mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 22 osoby.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.