Sandomierz nad Wisłą to niezwykłe, pełne zabytków miasta wyróżniające się magicznym historycznym klimatem, stanowiącym świadectwo bogatej przeszłości tego miejsca. Sandomierz to miasto niezwykle malowniczo położone na siedmiu nadwiślańskich wzgórzach, co sprawia że bywa nazywane czasem małym Rzymem, choć częściej mówi się o królewskim mieście, gdyż w przeszłości bywali tutaj polscy królowie i książęta.

W trakcie zwiedzania miasta zobaczymy:

Brama Opatowska z XIV wieku to jeden z najważniejszych zabytków Sandomierza. Jedna z czterech bram niegdyś wchodzących w kompleks murów obronnych Sandomierza. Wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego około 1362 roku. UWAGA !!! Wchodzimy na taras widokowy, sześć pięter do góry. Oglądamy panoramę miasta.

Podziemna Trasa Turystyczna, czyli sandomierskie lochy to system dawnych czternasto i piętnastowiecznych piwnic, w których kupcy sandomierscy składowali towary handlowe. Obecna podziemna trasa utworzona została przez połączenie dawnych piwnic i podziemnych składów (w części z nich udało się zachować pierwotne wątki obmurowań). Trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Najgłębsze wyrobiska sięgają dwunastu metrów pod płytę Rynku, a długość chodników wynosi łącznie 470 metrów.

Bazylika Katedralna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny to gotycka świątynia wzniesiona (w miejscu wcześniejszego kościoła) z fundacji Kazimierza Wielkiego w latach 1360 – 1382. Jest kolejnym głównym zabytkiem Sandomierza na naszej trasie.

Ucho Igielne – jedyna zachowana furta, spośród dwóch niegdyś istniejących w systemie murów obronnych. stanowi niezwykle interesującą pamiątkę przeszłości Sandomierza. UWAGA! Według legendy przejść przez Ucho Igielne mogą tylko osoby, których dusza jest czysta. 

Zobaczymy z zewnątrz Dom Długosza, Collegium Gostomianum, Rynek, zamek, ratusz, zabytkowe kamienice, dawną synagogę, kościół świętego Ducha, kościół świętego Michała, kościół świętego Józefa oraz, jeśli szczęście dopisze, ojca Mateusza.

Przewidujemy półgodzinny rejs statkiem i podziwianie panoramy Sandomierza z rzeki o ile pozwoli na to poziom Wisły.

PROGRAM

  • Spotykamy się w sobotę, 28 sierpnia 2021 o godzinie 6:45 na placu Bankowym przy pomniku Juliusza Słowackiego. Wyruszamy o godzinie 7:00 w kierunku Sandomierza.
  • Po drodze przewidziany postój na poranną kawę.
  • 11:00 – spotkanie z lokalnym przewodnikiem na Rynku w Sandomierzu.
  • Zwiedzanie Sandomierza
  • Około godziny 15:00 rejs statkiem o ile w Wiśle będzie stosowny poziom wody.
  • Około 15:30 przerwa na posiłek we własnym zakresie oraz indywidualne zwiedzanie miasta.
  • Około 18:00 odjazd w kierunku Warszawy.
  • Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 22:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Podróżujemy w obowiązującym w dniu wycieczki reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 215,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN.

CAŁOŚĆ KWOTY MOŻNA WPŁACIĆ WRAZ Z ZADATKIEM LUB DOKONAĆ DOPŁATY DO DNIA 13 SIERPNIA 2021 (PIĄTEK).

NUMER KONTA: W tytule przelewu prosimy wpisać hasło „Sandomierz 7”

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.