Wieje jak w Kieleckiem” mówi się czasem, gdy wichura zrywa czapkę z głowę. Zapraszamy Państwa na wycieczkę do stolicy województwa Świętokrzyskiego, w trakcie której nie ograniczymy się wyłącznie do weryfikacji prawdziwości powiedzenia ale również odkryjemy uroki Kielc.

Wystarczy krótki spacer po mieście, by zorientować się, że Kielce muszą mieć dość nietypową i bogatą historię. Rynek to plac o nieregularnym kształcie. Uliczki odbiegają od niego pod różnymi kątami. Kilkaset metrów dalej wznoszą się wieże monumentalnego pałacu i katedry. Te dwa miejsce oddziela od siebie reprezentacyjna ulica Sienkiewicza.

To właśnie historia wpłynęła na wygląd dzisiejszych Kielc. Układ ulic, budynki i przestrzeń – wszystko to kształtuje niepowtarzalny charakter współczesnego miasta.

Kadzielnia zawdzięcza nazwę albo jałowcom, które porastały wzgórze w przeszłości, a były stosowane do kadzideł albo faktowi, że teren ten dzierżawiony był przez kadzielnika.

Eksploatacja wapieni na Kadzielni rozpoczęła się w XVIII wieku i trwała do 1962 roku. Pod koniec osiemnastego wieku przy kamieniołomie powstał pierwszy wapiennik. W 1962 roku ochroną objęto dzisiejszą Skałkę Geologów.

Na Kadzielni znajduje się 25 jaskiń i schronisk skalnych. W większości nie są one duże, ale 3 z nich (Jaskinia Odkrywców, Prochownia i Szczelina) zostały połączone ze sobą i udostępnione dla turystów.

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich jest to jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych rezydencji z epoki Wazów. W położonym w zabytkowej części miasta pałacu znajdują się oryginalne wnętrza z XVII i XVIII w. unikatowymi elementami wystroju architektonicznego: stropami ramowymi z obrazami z warsztatu Tomasza Dolabelli. Obecnie piano nobile, czyli reprezentacyjne piętro, zostało zagospodarowane jako wystawa stała: Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku.

W apartamentach mieszkalnych i gościnnych wyeksponowano wyroby rzemiosła artystycznego najwyższej klasy europejskiej: tkaniny  (m.in. tapiserie flamandzkie i francuskie), meble (np. gdańskie szafy i prasę do obrusów, zestaw renesansowych mebli włoskich). Ekspozycję uzupełnia XVII-wieczne malarstwo francuskie, włoskie i polskie.

W Muzeum Dialogu Kultur poznamy historię, kulturę, mnogość i różnorodność poglądów, wyznań i przekonań. Wystawa „Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej” to podróż przez ludową obrzędowość, dawne wierzenia i świętokrzyski folklor. Zobaczysz tu piękne zapaski świętokrzyski, diabły i czarownice z Łysej Góry, sceny pasyjne i przedstawienia świąt kościelnych. Poczujesz świętokrzyską duszę!

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej powstał w murach dawnego więzienia kieleckiego. To miejsce gdzie zwiedzający mogą zapoznać się z historią miasta i regionu wplecioną w historię naszego kraju: od insurekcji kościuszkowskiej poprzez powstania, aż po Legiony i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Wystawa łączy elementy multimedialne i realistyczne.

Zwiedzający mogą obejrzeć Panoramę Racławicką w wersji cyfrowej, założyć czako ułańskie czy XIX wieczny hełm strażacki, posłuchać głosu Józefa Piłsudskiego lub zasiąść w XIX- wiecznej ławce.

Część ekspozycji poświęcona jest codziennemu życiu Kielczan podczas okupacji niemieckiej. Zobaczymy tutaj unikalne zdjęcia miasta z tego okresu, przedmioty codziennego użytku, wystrój przedwojennego mieszkania, a nawet możemy znaleźć przejście do następnej sali w… starej szafie.

,PROGRAM

Spotykamy się w niedzielę 26 listopada 2023 o godzinie 6:45 na placu Bankowym w rejonie pomnika Juliusza Słowackiego.

*W drodze do Kielc zatrzymamy się na poranną kawę.

*Około godziny 10:00 początek zwiedzania – rezerwat przyrody Kadzielnia.

*Spacer przez Park Miejski i Galerię Sław.

*11:30-12:30 Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej.

*Katedra z zewnątrz.

*13:00 -14:00 Pałac Biskupów Krakowskich. Wystawa „Wnętrza zabytkowe z XVII i XVIII wieku”

*Około godziny 14:30 przerwa obiadowa. Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 50,00 PLN. Menu poniżej.

*16:00 Muzeum Dialogu Kultur. Wystawa „Od sacrum do profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej”.

*Około godziny 17:00 wyjazd w kierunku Warszawy.

Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 20:00. Po drodze przewidujemy krótki postój.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

WYJAZD ODWOŁANY

Cena obejmuje opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje biletów wstępu oraz posiłku.

KOSZT BILETÓW (płatne obligatoryjnie przy wejściu do autokaru).

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej

5,00 PLN/ULGOWY * 10,00 PLN/NORMALNY

Pałac Biskupów Krakowskich

10,00 PLN/ULGOWY * 15,00 PLN/NORMALNY

RAZEM

BILETY ULGOWE – 15,00 PLN / BILETY NORMALNE – 25,00 PLN

—–
OBIAD W CENIE 50,00PLN.
Rosół z makaronem. Schab zapiekany z pieczarkami i serem oraz ziemniaki i buraczki na ciepło. Kawa/herbata.
—–

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN LUB CAŁOŚCI KWOTY W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 17 LISTOPADA 2023. PO TYM TERMINIE PROSIMY O WPŁATĘ CAŁOŚCI KWOTY.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „KIELCE”.)

Arktour/ mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.