Tym razem nie możemy napisać, że będzie to wyjazd przyjemny i pełen atrakcji, bo taki nie będzie. Uznaliśmy, że słowo wycieczka nie jest słowem właściwym dla określenia tego wyjazdu.

Zastanawialiśmy się, czy dołączyć jeszcze inne obiekty na trasie ale zdecydowaliśmy, że nie. W Treblince doszło do tak wielkiej tragedii, że nie można jej łączyć z niczym innym.

Jedziemy do miejsca szczególnego, do miejsca w którym doszło do jednej z największych zbrodni w dziejach ludzkości.

Obóz śmierci założony został w ramach Akcji Reinhardt, mającej na celu wymordowanie ludności żydowskiej. Miejsce zagłady ulokowano w odosobnieniu, pośród lasów i pół, w odległości czterech kilometrów od stacji kolejowej Treblinka na linii Warszawa – Białystok.

Pośród pięknej przyrody, szumiących lasów i obsypanych kwieciem łąk znalazła swój koniec między innymi żydowska społeczność Warszawy. Tu kończyła się podróż zaczynająca się w Warszawie na Umschlagplatz.

Halina Birenbaum, wywieziona transportem z Warszawskiego getta, ocalona z zagłady opowiadała:

(…) Gdy nasz transport dojechał do celu i komuś udało się oderwać deskę w oknie w napięciu czekaliśmy, jaką nazwę stacji odczyta, Wreszcie usłyszeliśmy „Auschwitz” i wszyscy zaczęli się cieszyć i obejmować z radości. Nazwa „Treblinka” oznaczałaby piekło i szybką śmierć. Oświęcim dawał szansę. (…)

Dzisiaj 17 tysięcy kamieni o kształcie macew, żydowskich nagrobków, upamiętnia 900 000 spoczywających w Treblince ofiar zbrodni.

W listopadzie 1943 roku Niemcy przystąpili do likwidacji obozu i zacierania śladów jego istnienia. Zniszczono komory gazowe oraz zlikwidowano baraki, wydobyto z ziemi pogrzebane szczątki i spalono je. Teren splantowano, zasiano łubin i sprowadzono osadników, by budowali domy na prochach.

Niemcy starali się za wszelką cenę zatrzeć ślady zbrodni.

Nie udało się.

PROGRAM

Spotykamy się na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego w sobotę, 26 marca 2022, o godzinie 08:45. O godzinie 09:00 odjazd w kierunku terenu Obozu Zagłady w Treblince.

*Około godziny 10:30 wejście na teren dawnego Obozu Zagłady w Treblince.

*Wejście do Muzeum oraz przejście przez teren obozu zajmie około trzech godzin.

*Około godziny 14:00 wyjazd w kierunku Warszawy

Przewidywany powrót na plac Bankowy około 15:30.

Ze względu na krótki czas wyjazdu oraz brak punktów gastronomicznych w okolicy prosimy o zaopatrzenie się we własny prowiant.

Pilotem i przewodnikiem po terenie dawnego obozu zagłady w Treblince będzie Paweł Szczerkowski.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Przejazd i zwiedzanie będzie odbywało się w obowiązującym w dniu wydarzenia reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 158,00 PLN

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku. Ze względu na krótki czas wyjazdu oraz brak punktów gastronomicznych w okolicy prosimy o zaopatrzenie się we własny prowiant.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 50,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 11 MARCA 2022.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „TREBLINKA6”)

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.