Zapraszamy Państwa do wizyty na Podlasiu szlakiem polskich Tatarów i pięknej, podlaskiej przyrody.

Tatarzy są w Polsce jedną z najmniejszych grup etnicznych. Liczbę wiernych należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu, szacuje się na parę tysięcy osób, z czego większość – jakieś 2 tysiące to polscy Tatarzy. Migrowali z Krymu i Azji Środkowej do Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej już w XIV wieku. Ich osadnictwo na ziemiach podlaskich ma związek z nadaniami przywilejem króla Jana III Sobieskiego ziem, w zamian za niewypłacony żołd.

Zatracili swój język, nazwiska uległy spolszczeniu, ale spoiwem, scalającym społeczność jest religia – islam. Tam, gdzie są muzułmańskie gminy wyznaniowe, mieszczą się domy modlitwy, a w podlaskich miejscowościach Bohonikach i Kruszynianach – mizary (cmentarze) z napisami na nagrobkach w językach arabskim, rosyjskim i polskim oraz zabytkowe, drewniane meczety, wpisane na listę Pomników Historii.

W trakcie wyjazdu odwiedzimy Sokółkę, Bohoniki i Kruszyniany. W Sokółce obejrzymy ekspozycję muzealną, poświęconą podlaskim Tatarom, w Bohonikach z zewnątrz spojrzymy na meczet i odwiedzimy największy w Polsce cmentarz muzułmański, a w Kruszynianach w meczecie spotkamy się przedstawicielem społeczności tatarskiej oraz odwiedzimy lokalny cmentarz.

Na posiłek zatrzymamy się w Krynkach. w Krynkach znajduje się największe w Polsce rondo. Rondo w Krynkach jest największym tego typu układem drogowym w Polsce i drugim co do wielkości w Europie. Większe rondo znajduje się tylko w… Paryżu i jest to plac Charles-de-Gaulle. Do paryskiego ronda dochodzi również dwanaście ulic.

Korzystając z okazji pobytu na Podlasiu zatrzymamy się „w pięknych okolicznościach podlaskiej przyrody” by delektować się urokami natury w „Silvarium” Parku Leśnym w Poczopku. Nie jest to ogród zoologiczny, ani botaniczny – to unikalny ogród leśny. Tu, jak w czarodziejskiej soczewce, koncentrują się niepowtarzalne walory podlaskich lasów.

Zobaczymy między innymi:

malownicze mostki nad małą rzeczką i stawem,
ciekawe rzeźby z drewna i kamienia,
drewniane chatki,
zegary słoneczne,
Strigiforium (dom sów),
Ptasią Chatę,
Tropinkę – ścieżkę śladami leśnych mieszkańców,
przepiękną aleję drzew, którą leśnicy nazwali „Alejką Feng Shui”.

i inne.

Bardzo ciekawą atrakcją Silvarium jest Park Megalitów czyli wędrujące skały. Jest to zbiór potężnych głazów narzutowych ułożonych w formie celtyckiego kręgu lub w inny ciekawy sposób.

PROGRAM

Spotykamy się w sobotę, 24 września na placu Bankowym o godzinie 6:45. O godzinie 7:00 odjazd w kierunku Sokółki.

Po drodze postój na poranną kawę lub herbatę.

Około godziny 10:30 przyjazd do Sokółki. Zwiedzanie Muzeum Ziemi Sokólskiej ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji poświęconej społeczności tatarskiej na Podlasiu.

Bohoniki – meczet z zewnątrz, mizar (muzułmański cmentarz) w Bohonikach.

Kruszyniany – wizyta w meczecie oraz na mizarze w Kruszynianach.

Godzina 14:30 – obiad w Krynkach. (Cena wycieczki nie zawiera kosztu obiadu. Możliwe jest zamówienie posiłku złożonego z dwóch kartaczy wraz z sałatką oraz kompotu i kawy lub herbaty.).

Spacer po Silvarium w Poczopku.

Około godziny 17:00 wyjazd w kierunku Warszawy.

Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 20:30.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 249,00 PLN/osoba

CENA OBEJMUJE bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota oraz lokalnego przewodnika oraz koszt wstępu do meczetu, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

CENA NIE OBEJMUJE POSIŁKU. Możliwe jest zamówienie posiłku złożonego z dwóch kartaczy wraz z sałatką oraz kompotu i kawy lub herbaty. Cena 30,00 PLN płatne gotówką w autokarze.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN.

CAŁOŚĆ KWOTY MOŻNA WPŁACIĆ WRAZ Z ZADATKIEM LUB DOKONAĆ DOPŁATY DO PIĄTKU 09 WRZEŚNIA 2022.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA: W tytule przelewu prosimy wpisać hasło „TATARZY”

Arktour: mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !
FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ

 

(Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie dokonania rezerwacji).

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie Arktour , numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi Biuro Przewodnickie Arktour nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.