Zapraszamy na wycieczkę niedaleko Warszawy ponieważ nie trzeba jeździć w odległe strony żeby ujrzeć rzeczy niezwykłe. Tym razem odwiedzimy jeden z najstarszych w Polsce ewangelickich cmentarzy, powinniśmy zobaczyć kościół zbudowany w czasie jednej doby, magiczne lustro czarnoksiężnika Jana Twardowskiego w Bazylice Mniejszej w Węgrowie, liwski zamek, sprytnie uratowany przed rozbiórkowymi zakusami hitlerowskich barbarzyńców, modrzewiowy dwór Cieszkowskich oraz niewielki skansen zorganizowany przez wieloletniego dyrektora Łazienek Królewskich i autora książek o Warszawie, profesora Marka Kwiatkowskiego oraz… Świątynie Najwyższej Opatrzności. Świątynia miała być wzniesiona w Warszawie jako dziękczynne wotum za uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Na naszej trasie znajdą się:

Zamek w Liwie jest najstarszym zabytkiem architektury na pograniczu mazowiecko-podlaskim. W początkach XV wieku książę mazowiecki Janusz I Starszy zlecił budowę zamku murowanego na sztucznie umocnionej wyspie wśród bagien w dolinie rzeki Liwiec. Warownia liwska strzegła ówczesnej granicy Polski i Litwy Liwca do 1569 roku. Zamek kilkakrotnie rozbudowywano. Ostatnia z dynastii Piastów mazowieckich, księżna Anna, władała zamkiem w latach 1526-37. W roku 1782 starosta liwski Tadeusz Grabianka wystawił obok gotyckiej wieży barokowy dwór na siedzibę starostwa.

Węgrów fascynuje bogatą kulturą i historią sięgającą średniowiecza. Tutaj współczesność przeplata się z wielokulturową tradycją tworzoną przez pokolenia żyjących niegdyś obok siebie Polaków, Żydów, Szkotów i Rusinów. Spacer uliczkami Węgrowa sprawia wrażenie podróży w czasie poprzez 500-letnią historię miasta. We współczesnym Węgrowie zachowały się ślady tej historycznej różnorodności. Dwa kościoły ewangelickie i nastrojowy cmentarz z kamiennymi nagrobkami Szkotów z XVII i XVIII wieku przypominają o protestanckich rzemieślnikach. Pamięci Żydów z Węgrowa i okolic pomordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej poświęcono pomnik-lapidarium przy ulicy Berka Joselewicza.

Przy budowie i dekoracji bazyliki mniejszej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesionej na zlecenie ówczesnego właściciela miasta, wojewody płockiego Jana Dobrogosta Krasińskiego, pracowali najwybitniejsi przedstawiciele warszawskiego środowiska artystycznego, w tym najlepszy z działających wówczas w Polsce malarzy fresków Michał Anioł Palloni, który w latach 1707-1708 wykonał 9 ogromnych, malowanych na ścianach ołtarzy iluzjonistycznych. W zakrystii bazyliki zawieszone jest słynne „Zwierciadło Twardowskiego”.

Dwór Cieszkowskich w Suchej oraz skansen. Wieś Sucha na Podlasiu, malowniczo położona nad rzeczką Kostrzyń w sąsiedztwie kompleksu stawów i w pobliżu pięknego lasu przyciągać może turystów swoimi walorami krajobrazu, starym drewnianym dworem i kompleksem zabytkowych drewnianych budowli. Dwór wzniesiony został w roku 1743, zapewne na miejscu wcześniejszego, może spalonego, z inicjatywy kasztelana liwskiego Ignacego Cieszkowskiego. Dwór w Suchej, jak każdy zresztą dwór, miał w swoim pobliżu folwark, na którym stały zabudowania gospodarcze. Dziś nie ma po nich śladu, za to na tym terenie pojawiły się drewniane obiekty charakterystyczne dla regionu siedleckiego.

Kościół świętej Jadwigi w Mokobodach. Już dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja 1791, Sejm Czteroletni podjął uchwałę o wzniesieniu świątyni Opatrzności Bożej. Miał to być wyraz dziękczynienia za uchwalenie Konstytucji. W 1795 roku, po trzecim rozbiorze nastąpił ostateczny koniec Rzeczypospolitej. Zaborcy wstrzymali budowę. Po upadku I RP w miejscowości Mokobody, na polecenie Jana Onufrego Ossolińskiego, wzniesiono według planów Jakuba Kubickiego świątynię Opatrzności, tyle że na potrzeby maleńkiego miasteczka (teraz wieś gminna) budowlę zmniejszono czterokrotnie.

PROGRAM

Spotykamy się w sobotę, 23 lipca 2022, na placu Bankowym w rejonie pomnika Juliusza Słowackiego, o godzinie 08:00. O godzinie 08:15 wyruszamy w kierunku liwskiego zamku.

Około godziny 10:00 godzinny rozpoczynamy zwiedzanie Zamku w miejscowości Liw, o ile będzie to możliwe, z przewodnikiem. (Na dzisiaj Muzeum nie ma możliwości potwierdzenia dostępności przewodników w dniu naszego przyjazdu).

12:00 – Spotkanie z przewodnikiem w Węgrowie. Dwugodzinny spacer po Węgrowie w trakcie którego odwiedzimy między innymi jeden z najstarszych w Polsce cmentarzy ewangelickich, bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz Rynek.

14:00 – Przerwa na obiad.  Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 40,00 PLN (Menu: Rosół / Pierś pod pierzynką, ziemniaki pieczone, zestaw surówek.)

15:30 –  Spotkanie z przewodnikiem w Dworku Cieszkowskich.

W drodze powrotnej zatrzymamy się przy kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi w Mokobodach.

Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 19:30.

Uwaga! Ze względu na absolutny zakaz zatrzymywania się autokarów turystycznych na przystankach MZA nie zatrzymujemy się po drodze, by kogoś wysadzić. (Chyba, że ktoś jest skłonny uregulować mandat w wysokości 2 tysięcy złotych).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 198,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku.

Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 40,00 PLN (Menu: Rosół / Pierś pod pierzynką, ziemniaki pieczone, zestaw surówek.)

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN.

CAŁOŚĆ KWOTY MOŻNA WPŁACIĆ WRAZ Z ZADATKIEM LUB DOKONAĆ DOPŁATY DO PIĄTKU 8 LIPCA 2022.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA: W tytule przelewu prosimy wpisać hasło „LIW”

Arktour: mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ

( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi Biuro Przewodnickie Arktour nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.