Zapraszamy na wycieczkę do jedynego w swoim rodzaju kościoła oraz na spacer wokół gorących źródeł. Zobaczymy zamek biskupów gnieźnieńskich, miejsce skąd wypływa gorąca woda oraz kolegiatę z XIV wieku.

Wnętrze świątyni w Turku wywołuje emocje nie tylko u osób wierzących. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa został wzniesiony w latach 1904 – 1913 wg. projektu warszawskich architektów Konstantego i Jarosława Wojciechowskich. Jako największy i najokazalszy obiekt w mieście, stał się jego wizytówką.

Jednak prawdziwego blasku kościołowi miały przynieść lata 30-te, kiedy to proboszczem parafii turkowskiej był ksiądz Józef Florczak.

Dzięki jego inicjatywie – byłego audytora Roty Papieskiej w Rzymie – doszło do spotkania ze znanym artystą szkoły krakowskiej, uczniem Jana Matejki prof. Józefem Mehofferem co zaowocowało w 1932 r. zleceniem na wykonanie polichromii w kościele w Turku przez krakowskiego artystę.

Przystępując do wykonania projektów polichromii Józef Mehoffer kierował się strukturą obiektu w taki sposób aby zbytnio go nie zaciemnić. Wszystkie projektowane postaci miały także podkreślać sakralny charakteru wnętrza.

W kościele w Turku znajduje się także 8 witraży autorstwa Józefa Mehoffera. Początek ich realizacji sięga roku 1934, a historię znakomicie odzwierciedla bogaty zbiór korespondencji pomiędzy artystą, a księdzem Florczakiem.

Odwiedzimy również Muzeum Miasta Turku gdzie zobaczymy wystawę „Turkowskie dzieło Józefa Mehoffera”.

Ekspozycja pozwala odkryć dzieła krakowskiego artysty od „podszewki”. W pięciu tzw. „czerwonych salach” znajdują się szkice oraz kartony (projekty) do polichromii i witraży, których odwzorowania możemy podziwiać w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.

W drodze powrotnej zatrzymamy się w Uniejowie by spojrzeć na termy, obejść zamek dookoła i odwiedzić uniejowski rynek.

Pierwsze wzmianki o zamku w Uniejowie pochodzą z roku 1339. Dotyczą one jeszcze drewnianego obiektu o nieznanym czasie powstania, (jak i jego fundatora), który w roku 1331 spalili Krzyżacy. Około roku 1350 arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki zleca wzniesienie ceglanej warowni. W połowie XV wieku zamek rozbudowano i dodatkowo ufortyfikowano. W tym czasie warownia pełniła funkcje rezydencjonalne, kościelnego archiwum i biblioteki.

Odbywały się w niej zjazdy duchowieństwa, a podczas wojny trzynastoletniej trzymano tu relikwie (m.in. głowę Św. Wojciecha), oraz kosztowności. Na zamku mieściło się też więzienie, gdzie trzymano innowierców i nieposłusznych księży. W roku 1485 uwięziono gdańszczanina Hansa Brandta, rzeźbiarza, któremu arcybiskup zlecił wykonanie nagrobka Św. Wojciecha. Ten jednak wziął pieniądze nie wywiązując się z umowy i postanowił się ulotnić. Został jednak złapany i prace skończył w więzieniu.

W dwudziestoleciu międzywojennym istniała tu szkoła i pensjonat, a podczas II wojny światowej zamek pełnił rolę magazynu nawozów i zboża. Zabytek został odbudowany w latach 1956-1967.

PROGRAM

*Spotykamy się o godzinie 7:45 na placu Bankowym w rejonie pomnika Juliusza Słowackiego. O godzinie 8:00 odjazd w kierunku Turku.
*Po drodze planowany postój na poranną kawę.
*Około godziny 11:00 planowany przyjazd do Turka.
*Zwiedzanie Muzeum Miasta Turku pod opieką lokalnego przewodnika.
*Zwiedzanie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku.
*Przejazd do Uniejowa.
*O godzinie 14:00 obiad w restauracji na Zamku Biskupów Gnieźnieńskich. Cena wycieczki nie obejmuje posiłku.
*Spacer po Uniejowie.  Zamek z zewnątrz, rynek miejski wraz z „gorącą” fontanną, pomniki oraz kolegiata z zewnątrz.
*Powrót do Warszawy około godziny 19:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 190,00 PLN/osoba

CENA OBEJMUJE bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota oraz lokalnego przewodnika oraz koszty wstępów do obiektów, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

CENA NIE OBEJMUJE POSIŁKU. Posiłek można będzie zamówić osobno w cenie około 45,00 PLN. Szczegóły na temat menu podane zostaną około trzech tygodni przed wyjazdem.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN.

CAŁOŚĆ KWOTY MOŻNA WPŁACIĆ WRAZ Z ZADATKIEM LUB DOKONAĆ DOPŁATY DO PIĄTKU 07 PAŹDZIERNIKA 2022.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA: W tytule przelewu prosimy wpisać hasło „TUREK 3”

Arktour: mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ
(Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie dokonania rezerwacji).

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie Arktour , numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA