Zapraszamy Państwa na wycieczkę szlakiem zamków mazowieckich. W trakcie wyjazdu odwiedzimy trzy zamki, poznamy przeszłość Mazowsza z czasów, gdy trwały walki o zjednoczenie ziem Korony Rzeczypospolitej oraz przypomnimy historię niektórych mazowieckich książąt oraz zwiedzimy ekspozycje muzealne we wnętrzach zamku w Łęczycy i Oporowie, zaś w Gostyninie czeka nas spacer wokół zamku.

Zamek w Łęczycy został zbudowany z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego najprawdopodobniej w latach 1357-1365. Jest jednym z typowych architektonicznych założeń kazimierzowskich. Zajmował południowo-wschodnią część miasta. W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę.

Jagiełło przebywał tutaj 36 razy. Powodem tak częstych wizyt monarszych były sprawy państwowe (najczęściej sądy), wojny z Zakonem Krzyżackim i Zjazdy Generalne. W 1406 r. zamek spłonął razem z miastem. Został jednak szybko wyremontowany i już latem 1409 r. dwukrotnie gościł w swoich murach polskiego monarchę. Po klęsce rycerzy zakonnych na polach Grunwaldu w dniu 15 lipca 1410 r. część znamienitych jeńców krzyżackich i zagranicznych gości posiłkujących Zakon została osadzona pod strażą w zamku łęczyckim, gdzie czekali na wykup.

Zamek w Oporowie to mała późnogotycka rezydencja obronna wzniesiona około 1440 roku przez biskupa kujawskiego Władysława Oporowskiego, malowniczo usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest jednym z niewielu tego typu zabytków zachowanych w Polsce.

Zabudowa skupiona wokół czworobocznego dziedzińca składa się z domu mieszkalnego, wieży, baszty z kaplicą, połączonych murem obronnym. Remonty wykonane w XVII, XVIII i XIX wieku spowodowały tylko niewielkie przeróbki.

Pozostały po nich barokowe otwory okienne na piętrze, klasycystyczne sztukaterie, parkiety i przebudowana w XVIII i XIX w. część bramna. Z około 1840 r. pochodzi przybudówka na dziedzińcu, tzw. „Kredens” oraz neogotycki portal bramy wjazdowej i taras przed mostem.

Zamek otacza krajobrazowy park założony w 1. poł. XIX w., w którym czytelne jest wcześniejsze założenie XVII-wiecznego ogrodu.

Zamek w Gostyninie. W 1329 roku Gostynin stał się kasztelanią, a pierwszym kasztelanem został Paweł, wymieniony w dokumencie z 1345 roku. W 1352 roku Siemowit III jako pierwszy użył tytułu księcia gostynińskiego. Prawdopodobnie to właśnie jemu Gostynin zawdzięcza początek budowy zamku na usypanym specjalnie w tym celu wzgórzu. Początkowo była to jedynie wieża pełniąca funkcje obronno-mieszkalne. W czasach Siemowita III na prawym brzegu Skrwy istniała nowa, nieźle prosperująca osada.

W 1382 roku Siemowit IV nadał Gostyninowi prawa miejskie na prawie chełmińskim. Na przełomie XIV i XV wieku rozpoczęła się rozbudowa zamku. Dziedziniec otoczony został czworobocznym murem o wymiarach 27 na 38 metrów.

Koniec XV wieku oraz wiek XVI to czas rozkwitu miasta, które za zgodą Zygmunta I Starego w 1520 roku otrzymało prawo do użytkowania okolicznych lasów. W czasie panowania Zygmunta I Starego starostą gostynińskim był uważany za królewskiego faworyta Krzysztof Szydłowiecki. Doprowadził on do rozbudowy zamku, który liczył aż 36 komnat. Przy zwodzonym moście zbudowana została zbrojownia, w której przechowywano broń służącą do obrony przed najeźdźcami.

PROGRAM

*Spotykamy się pod pomnikiem Juliusza Słowackiego na placu Bankowym w dniu 21 maja 2022 (sobota) o godzinie 08:00. O godzinie 08:15 odjazd w kierunku Łęczycy.

*Po drodze postój na poranną kawę.

*Około godziny 11:00 początek zwiedzania muzeum na terenie zamku w Łęczycy.

*O godzinie 13:00 obiad w lokalnej restauracji. Posiłek nie jest uwzględniony w cenie. Informacje na temat możliwości zamówienia obiadu i menu poniżej.

*Przejazd do zamku w Oporowie.

*Około godziny 15:30 zwiedzanie wnętrz zamku w Oporowie.

*Przejazd do Gostynina.

*Spacer wokół Zamku w Gostyninie

*Przed odjazdem przerwa na kawę na dziedzińcu zamkowym o ile czynna będzie zamkowa kawiarnia.

*Planowany powrót do Warszawy około godziny 21:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Jedziemy w obowiązującym w dniu wyjazdu reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 228,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów przewidzianych w programie, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena wycieczki nie zawiera ceny obiadu. Możliwe jest zamówienie obiadu, przewidzianego na godzinę 13:00 w Łęczycy, w cenie 45,00 PLN. Menu: Zupa pomidorowa / kotlet schabowy z ziemniakami i surówką / szarlotka /herbata. Płatności za posiłek należy dokonać gotówką przed wejściem do autokaru.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 06 MAJA 2022.

NUMER KONTA
(W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „OPORÓW”.)

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.