Zapraszamy Państwa na wycieczkę w trakcie której odwiedzimy malowniczo otoczone parkami zamki: Zamek w Gołuchowie i Zamek w Uniejowie.

(…) Zamek w Gołuchowie to jedna z największych atrakcji Wielkopolski i jeden z najpiękniejszych zamków w całej Polsce. Stanowi on wspaniały przykład francuskiego renesansu i szczyci się niezwykłą historią.

Historia zamku nad rzeczką Trzemną w Gołuchowie, 15 km od Kalisza, liczy ponad 400 lat. Pierwotną budowlę o charakterze obronnym, z basztami w każdym z narożników, wzniesiono w latach 1550-1560 dla Rafała Leszczyńskiego (starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego). Jedynymi pozostałościami są piwnice oraz fundamenty belwederu i trzech widocznych z dziedzińca wież.

W rezydencję magnacką przekształcił go syn Rafała – Wacław Leszczyński, kasztelan i wojewoda kaliski, kanclerz wielki koronny. Niestety, przez kolejne 250 lat zamek w Gołuchowie przechodził z rąk do rąk i wyraźnie podupadał aż do połowy XIX w., gdy dobra gołuchowskie zakupił Tytus Działyński z Kórnika. W 1857 roku Jan Działyński, syn Tytusa, poślubił Izabellę Czartoryską, która poświęciła się przebudowie rezydencji.

Izabella sprowadziła z Francji artystów, takich jak architekt Maurycy August Ouradou, rzeźbiarz Karol Biberon i malarz Ludwik Breugnot, którzy odrestaurowali obiekt na wzór zamków znad Loary. To im Gołuchów zawdzięcza wysokie, kryte łupkiem dachy, smukłe kominy i wystrój rzeźbiarski. Księżna Czartoryska rozpoczęła również kolekcjonowanie dzieł sztuki, w tym wspaniałych waz antycznych. (…)

Całość tekstu na temat Zamku na stronie Onet pod linkiem: https://tinyurl.com/y6u5nhfy

Park w Gołuchowie to największy spośród parków otaczających zamki i pałace w Wielkopolsce i jedno z najcenniejszych założeń krajobrazowych w Polsce. Całe założenie liczy blisko 160 hektarów powierzchni. Dziś rośnie w nim około 600 gatunków drzew i krzewów, w tym wiele egzotycznych. Niezwykle piękne są aleja lipowa i lipowo-grabowa założone przez Jana Działyńskiego w połowie XIX wieku. Spotkać tu można 262 drzewa o wymiarach pomnikowych oraz 50 drzew okazowych, w tym dęby o obwodach dochodzących do 500 cm.

W drodze powrotnej zatrzymamy się w Uniejowie by spojrzeć na termy i obejść zamek dookoła.

Pierwsze wzmianki o zamku w Uniejowie pochodzą z roku 1339. Dotyczą one jeszcze drewnianego obiektu o nieznanym czasie powstania, (jak i jego fundatora), który w roku 1331 spalili Krzyżacy. Około roku 1350 arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki zleca wzniesienie ceglanej warowni.

W połowie XV wieku zamek rozbudowano i dodatkowo ufortyfikowano. W tym czasie warownia pełniła funkcje rezydencjonalne, kościelnego archiwum i biblioteki.

Odbywały się w niej zjazdy duchowieństwa, a podczas wojny trzynastoletniej trzymano tu relikwie (m.in. głowę Św. Wojciecha), oraz kosztowności. Na zamku mieściło się też więzienie, gdzie trzymano innowierców i nieposłusznych księży. W roku 1485 uwięziono gdańszczanina Hansa Brandta, rzeźbiarza, któremu arcybiskup zlecił wykonanie nagrobka Św. Wojciecha. Ten jednak wziął pieniądze nie wywiązując się z umowy i postanowił się ulotnić. Został jednak złapany i prace skończył w więzieniu.

W dwudziestoleciu międzywojennym w zamku działała szkoła i pensjonat, a podczas II wojny światowej zamek pełnił rolę magazynu nawozów i zboża. Zabytek został poddany renowacji w latach 1956-1967.

PROGRAM WYJAZDU

Spotykamy się na placu Bankowym w niedzielę, 18 czerwca 2023, o godzinie 7:30

Podczas przejazdu do Gołuchowa zatrzymamy się na poranną kawę.

Planowany przyjazd do Gołuchowa około godziny 11:15.

Krótki spacer po parku a później czas na indywidualne odkrywanie uroków parku. Jeśli ktoś życzy sobie, może indywidualnie zwiedzić Muzeum Leśnictwa ulokowane niedaleko zamku.

Punktualnie o godzinie 13:10 spotykamy się przy bramie zamku, by zwiedzić jego wnętrza z zamkowym przewodnikiem.

O 14:15 przerwa obiadowa. Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 45,00 PLN. Menu podane poniżej.

Około godziny 15:15 odjazd w kierunku Uniejowa.

Około 16:15 początek spaceru po parku otaczającym uniejowski zamek. O ile będzie to możliwe, wejdziemy na zamkowy dziedziniec.

Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 20:30.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Uwaga! Ze względu na ograniczenia na Zamku w Gołuchowie maksymalna wielkość grupy to 30 osób!

KOSZT WYCIECZKI – 215,00 PLN

Koszt wycieczki obejmuje przejazd autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN).

Koszt wycieczki nie obejmuje ceny biletów wstępu do Muzeum w Zamku w Gołuchowie, obiadu oraz wydatków własnych Uczestników.

Cena biletów wstępu do Zamku w Gołuchowie – bilet normalny 20,00 PLN, bilet ulgowy – 13,00 PLN płatne obligatoryjnie przy wejściu do autokaru.

Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 45,00 złożonego z zupy (rosół lub pomidorowa, zależnie od tego, która z tych zup będzie tego dnia w menu) / filet z kurczaka / zestaw surówek / ziemniaczki. We własnym zakresie napoje.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 02 CZeRWCA 2023.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „ZAMKI”)

Arktour / mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 24 osoby.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie rezerwacji miejsca.

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie *Arktour*, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105 / e-mail: biuro@zwiedzajznami.com.pl

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ArktourWHU

Strona firmowa: www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.