Zapraszamy Państwa na wycieczkę na północ od Warszawy, szlakiem mazowieckiej szlachty. Będziemy zwiedzać muzea, dworki, założenia ogrodowe, a ponieważ szlachta wywodzi się ze stanu rycerskiego, odwiedzimy również zamek.

👉 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, założone w roku 1973, gromadzi dokumenty i artefakty związane z historią ziemi ciechanowskiej. Misją instytucji jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego północnej części Mazowsza i jego tradycji szlacheckich

👉 W Muzeum Pozytywizmu będziemy zwiedzać trzy obiekty, dom Aleksandra Świętochowskiego noszący nazwę Krzewnia oraz dwór, siedzibę dawnej właścicielki majątku, Aleksandry Bąkowskiej oraz dworek, siedzibę rodziny Rzeczkowskich.

Wszystkie budynki położone są w pięknym parku, pełnym wiekowych drzew.

👉 Dom Aleksandra Świętochowskiego to ekspozycja wnętrz mieszkalnych (przeznaczenie niektórych obiektów we wnętrzach stanowi zagadkę dla odwiedzających) z przełomu XIX i XX wieku oraz pamiątek po słynnym pozytywiście. We dworze znajdziemy typowe wnętrze domu szlacheckiego z drugiej połowy XIX wieku oraz wystawy, poświęcone mazowieckiej szlachcie. Nie jest to rekonstrukcja, lecz próba przybliżenia charakteru i klimatu, w oparciu o oryginalne meble, sprzęty codziennego użytku (zastawy stołowe, broń myśliwską i białą) oraz portrety przedstawicieli najważniejszych rodów szlacheckich.

👉 W kompleksie muzealnym w Gołotczyźnie powinniśmy zwiedzić dworek drobnoszlachecki wraz ze spichlerzem, przeniesiony z odległego o kilka kilometrów Mężenina-Węgłowice. Dworek do pierwszych lat po II wojnie światowej był siedzibą rodziny Rzeczkowskich, właścicieli majątku ziemskiego ulokowany we wsi  Mężenino – Węgłowice w powiecie ciechanowskim. Został zakupiony od prywatnego właściciela, po czym rozebrany i przetransportowany na teren zabytkowego parku w Gołotczyźnie.

👉 Zamek w Ciechanowie przypomina wczesnośredniowieczne zamki z Bliskiego Wschodu. Miał on podobne przeznaczenie – służył do schronienia ludności miasta, wraz z najcenniejszym dobytkiem w okresie zagrożenia przez wroga.

Zamek ciechanowski był praktycznie nie do zdobycia i nigdy nie został zajęty przez wrogów, chociaż takie próby podejmowali Krzyżacy. W dawnej siedzibie Piastów Mazowieckich władających Księstwem Ciechanowskim dowiemy się jak wyglądała jesień średniowiecza.

Zamkowy przewodnik poprowadzi nas przez komnaty, sale oraz stulecia a także powiedzie na zamkowe wieże. Patrząc z wysokości na panoramę Ziemi Ciechanowskiej sprawdzimy, czy jesień jest już widoczna na horyzoncie.

👉 Rezydencja Krasińskich w Opinogórze to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce. Nic dziwnego skoro właśnie tu mieści się Muzeum Romantyzmu.

Muzeum składa się z kilku obiektów usytuowanych na terenie 22-hektarowego parku krajobrazowego w stylu angielskim. Najstarszymi są: neogotycki Pałacyk z lat czterdziestych XIX wieku, mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zygmuntowi Krasińskiemu oraz neogotycki budynek Oficyny Dworskiej, w którym organizowane są ekspozycje czasowe. W czasie zwiedzania będziemy mieli okazję podziwiać wyposażeni historycznych wnętrz.

W parku, nieopodal Dworu znajduje się jedyny w Polsce pomnik Zygmunta Krasińskiego, odsłonięty w 1989, przedstawiający Poetę siedzącego w fotelu. Jest także w parku marmurowa ławeczka wykonana w 1832 r. na zamówienie Amelii Załuskiej, pierwszej muzy Zygmunta Krasińskiego, z wykutym napisem „Niech pamięć moja zawsze ci będzie miła”. Według relacji gości odwiedzających Opinogórę, każdy kto siądzie na tej ławeczce, ten się zakocha.

PROGRAM

👉 Spotykamy się w niedzielę, 16 czerwca 2024, na parkingu przez „Kinoteką” mieszczącą się w Pałacu Kultury i Nauki od strony Alej Jerozolimskich o godzinie 07:45. Miejsce spotkania widoczne pod linkiem: https://tinyurl.com/2s3c5fpy

👉 Przejazd do Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Początek zwiedzania ekspozycji około godziny 10:00. Zwiedzanie wszystkich obiektów potrwa około 1,5 godziny.

👉 Około godziny 12:00 wejście do Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie. Czas zwiedzania około 40 minut.

👉 Przejście około 900 metrów ciechanowskim deptakiem z Muzeum Szlachty Polskiej na Zamek. Początek trwającego około 45 zwiedzania Zamku o godzinie 13:30.

👉 O godzinie 14:45 obiad w restauracji niedaleko Zamku. Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 60,00 PLN. Menu: Ogórkowa z koperkiem / Devolay z masłem/ziemniaki puree/sałatka „Coleslaw” / woda z mięta.

👉 O godzinie 16:00 początek zwiedzania Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Czas zwiedzania około 1,5 godziny.

👉 O godzinie 18:30 planowany odjazd w kierunku Warszawy. Przyjazd przed „Kinotekę” około godziny 19:30.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 195,00 PLN/osoba

Cena obejmuje, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku oraz biletów wstępu. Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 60,00 PLN. Menu: Ogórkowa z koperkiem / Devolay z masłem/ziemniaki puree/sałatka „Coleslaw” / woda z mięta.

Koszt biletów wstępu do wszystkich obiektów to 50,00 PLN płatne obligatoryjnie przed wejściem do autokaru.
(Kupujemy bilety grupowe zatem nie ma biletów ulgowych).

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN LUB CAŁOŚCI KWOTY W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. JEŚLI DOKONANO WPŁATY ZADATKU, DOPŁATY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI NALEŻY DOKONAĆ DO PIĄTKU, 31 MAJA 2024.

NUMER KONTA:

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „SZLACHTA”.

Arktour / mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatku.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Prosimy o wpisanie ilości rezerwowanych miejsc.
=

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora wydarzenia – Biuro Przewodnickie Arktour WHU w celu rejestracji na Wydarzenie, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail. Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. *

      • WYRAŻAM ZGODĘ

Wpisz wynik działania: *

9 + 1 =

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.