W czasie tego wyjazdu wybierzemy się do miasta, w swoim czasie będącego swoistym tyglem kulturowym. Tu w krótkim czasie można było zbić fortunę ale częściej pogrążyć się w biedzie. „Ziemię Obiecaną”, Łódź, tym razem będziemy zwiedzać szlakiem śladów jakie pozostały po społeczności żydowskiej. Poznamy historię narodzin wielkich fortu, zobaczymy pałace i niespotykane nigdzie indziej, więcej niż monumentalne grobowce. W czasie spaceru po ulicy Piotrkowskiej będzie można zrobić sobie zdjęcie z Arturem Rubinsteinem i Julianem Tuwimem.

Cmentarz Żydowski to największa pod względem powierzchni nekropolia wyznawców judaizmu w Polsce. Spoczywa na niej około 230 tysięcy osób. Tu odnajdziemy groby magnatów łódzkiego przemysłu , w tym unikatowe mauzoleum Izraela Poznańskiego. Na cmentarzu spoczęła Adela Tuwim, matka Juliana.

Synagoga Reicherów zajmuje pomieszczenia w oficynie kamienicy. Jest jedyną zachowaną przedwojenną oraz jedną z dwóch czynnych synagog w Łodzi. Synagoga została zbudowana w latach 1895–1902 z fundacji rodziny Reicherów.

Stacja Radegast – łódzki Umschlagplatz. Pierwotnie miało być to miejsce rozładunku pociągów z żywnością i surowcami dla dzielnicy zamkniętej, ale już w 1941 roku stało się miejscem docelowym dla przesiedleńców do łódzkiego getta z okręgu łódzkiego oraz z Europy zachodniej. Później odprawiano stąd transporty do miejsc zagłady. Dzisiaj znajduje się tu jedno z upamiętnień zagłady społeczności żydowskiej.

Pałac Izraela Poznańskiego – Muzeum Miasta Łodzi. Okazały pałac, zaprojektowany na zlecenie jednego z największych łódzkich fabrykantów, był opartą o wzorce renesansu francuskiego budowlą o charakterze reprezentacyjno-handlowym i mieszkalnym. Pałac zaczął zyskiwać obecną formę w wyniku przebudowy w 1898 roku według projektu Juliusza Junga i Dawida Rosenthala. Wnętrza pałacu będziemy mogli podziwiać zwiedzając Muzeum Miasta Łodzi.

Centrum Handlowe Manufaktura na terenie dawnego kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego. Adaptacja dawnej fabryki została wykonana tak, aby zachować dawną atmosferę tego miejsca. Dominują tu stare, pofabryczne budynki z czerwonej, nieotynkowanej cegły, które zostały jednak całkowicie przebudowane wewnątrz.

Tu zjemy posiłek przed powrotem do Warszawy. (Posiłek we własnym zakresie)

PROGRAM

Spotkanie na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego w niedzielę, 12 września, o godzinie 7:45. Przed Łodzią postój na stacji benzynowej na poranną kawę.

Stacja Radegast / Cmentarz Żydowski / Synagoga Reicherów / Ulica Piotrkowska – pomniki Juliana Tuwima i Artura Rubinsteina. Zachowana Kuczka. / Pałac Izraela Poznańskiego – Muzeum Miasta Łodzi. / Centrum Handlowe Manufaktura, dawna fabryka Izraela Poznańskiego. /Przerwa na posiłek. / Przyjazd na plac Bankowy około godziny 20:00. (Kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Jedziemy w obowiązującym reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 175,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU LUB CAŁOŚCI KWOTY W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. JEŚLI DOKONANO WPŁATY ZADATKU, DOPŁATY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI NALEŻY DOKONAĆ DO PIĄTKU, 27 SIERPNIA 2021.

NUMER KONTA:

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „ŁÓDŹ5.

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatku.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

 

Przed grobowcem Izraela Poznańskiego.