Kazimierz Dolny jest prawdziwą perłą, jednym z najcenniejszych i najbardziej urokliwych miejsc w Polsce. Jest też jedną z najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych w kraju i za granicą.

Miasteczko posiada ogromną ilość obiektów i miejsc zabytkowych, udostępnianych zwiedzającym (m.in. obiekty sakralne, zabytkowe budynki Muzeum Nadwiślańskiego, synagoga, zespół zamkowy, budownictwo drewniane).

Zabytki Kazimierza cechuje autentyzm, ich oryginalność to prawdziwa wartość miasta. Tutejsza architektura nacechowana jest romantyką i czarem, które dla ludzi wrażliwych są niezwykle atrakcyjne i cenne.

Będziemy poruszać się nie tylko autokarem, ale również ekobusikami. Busiki zawiozą nas do Wąwozu Korzeniowy Dół oraz do Cmentarza Żydowskiego na Czerniawach

W Muzeum Sztuki Złotniczej obejrzymy niezwykłą kolekcję wyrobów ze złota i srebra. W jej skład wchodzą zbiory artystyczne i historyczne oraz literatura specjalistyczna poświęcona złotnictwu. Liczba eksponatów wynosi około 1 900 obiektów.

 • PROGRAM

  • Spotykamy się pod pomnikiem Juliusza Słowackiego na placu Bankowym w dniu 12 marca 2022 (sobota) o godzinie 07:30. O godzinie 07:45 odjazd w kierunku Kazimierza nad Wisłą.

   Po drodze zatrzymamy się na poranną kawę.

  • Przyjazd do Kazimierza około godziny 10:30. Przejazd ekobusikami do Wąwozu Korzeniowy Dół oraz do Cmentarza Żydowskiego na Czerniawach.
  • Zwiedzanie Muzeum Sztuki Złotniczej.
  • Przerwa obiadowa. Posiłek we własnym zakresie.
  • Zwiedzanie miasta – między innymi Rynek ze studnią, kamienicami Braci Przybyłów, Rynek Mały (żydowski), Farę oraz Zamek.
  • Dla chętnych wejście na Górę Trzech Krzyży i Basztę widokową.
  • Powrót do Warszawy około godziny 20:00.
   Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Jedziemy w obowiązującym reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 193,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów przewidzianych w programie, przejazd ekobusikami, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku oraz wejścia na Górę Trzech Krzyży. Przerwa na posiłek we własnym zakresie jest przewidziana w czasie zwiedzania Kazimierza.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 25 LUTEGO 2022.

NUMER KONTA
(W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „Kazimierz 8”.)

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.