Tym razem zapraszamy na zimową podróż śladami Jana Kochanowskiego. Odwiedzimy czarnoleski dworek, zamek w Janowcu, gdzie poeta wielokrotnie bywał w gościnie u swego przyjaciela Andrzeja Firleja oraz miejsce ostatniego spoczynku Kochanowskiego w Zwoleniu.

Szczególnie malowniczo prezentują się ruiny zamku w Janowcu wzniesionego na wysokiej skarpie. Jeśli będziemy mieli szczęście, spotkamy Czarną Damę od wieków mieszkającą w zamkowych murach.

Czarnolas

Siedzibą Muzeum Jana Kochanowskiego jest klasycystyczny, pochodzący z XIX wieku dwór Jabłonowskich. Został zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. W nim mieści się ekspozycja stała muzeum. Ekspozycja zajmuje 6 sal muzealnych o powierzchni 250 m2. Zgromadzono wiele wydań dzieł poety, opracowania na temat jego życia i twórczości oraz niektóre bezpośrednio z nim związane pamiątki.

W związku z ograniczeniami pandemicznymi dworek zwiedzimy indywidualnie zaopatrzeni w zestawy audioprzewodniki.

Zwoleń

Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego

W krypcie kaplicy kościoła, nazywanego perłą Ziemi Radomskiej zgodnie ze swym życzeniem pochowany został Jan Kochanowski. Niewiele osób wie, że Jan Kochanowski był od 1566 roku proboszczem tutejszego kościoła, posiadał bowiem niższe święcenia. Na ścianie kaplicy znajdują się epitafia oraz wykute w czerwonym chęcińskim marmurze popiersie Jana Kochanowskiego stanowi dziś jedyny, bliski autentyczności wizerunek.

Do kościoła wejdziemy o ile nie będzie uroczystości religijnych. Jeśli tarfimy na taką, której nie dało się przewidzieć mamy pewną rezerwę czasową, która pozwoli nam poczekać na jej zakończenie.

Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego

W ramach muzealnej ekspozycji, mieszczącej się w czterech salach wystawienniczych,prezentowane są zbiory sakralne oraz historyczne i regionalne, przekazane przez Fundację Rodziny Kochanowskich oraz prywatnych kolekcjonerów i parafian, wcześnie eksponowane m.in. w Muzeum Regionalnym w Zwoleniu.

Janowiec

Zamek Zamek w Janowcu nad Wisłą jest siedzibą jednego z sześciu oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zamek wzniesiony na początku XVI wieku i rozbudowywany do XVIII wieku, był siedzibą magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. 

Z jego budową związani są wybitni architekci i rzeźbiarze: Santi Gucci Fiorentino, Giovanni Battista Falconi i Tylman z Gameren. Muzeum Nadwiślańskie przeprowadziło zabezpieczenie ruiny i dokonało częściowej odbudowy zamku. Jedną z odbudowanych części jest tzw. 

Obecnie w trzech salach na parterze zgromadzono eksponaty poświęcone przeszłości zamku, kolejnym właścicielom, historii obiektu oraz dziejom jego konserwacji. Atrakcją dla turystów są wielopoziomowe krużganki, z których rozlegają się piękne widoki na dziedziniec zamkowy i dolinę Wisły.

W drugiej połowie XVI wieku na zamku wielokrotnie przebywał Jan Kochanowski, który przyjaźnił się z Andrzejem Firlejem.

PROGRAM

Spotykamy się na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego w sobotę, 12 lutego 2022, o godzinie 07:00. O godzinie 07:15 odjazd w kierunku Czarnolasu.

Po drodze postój na poranną kawę.

Około godziny 10:00 zwiedzanie dworku w Czarnolesie (indywidualnie, z audioprzewodnikami).

Przejazd do Zwolenia

Zwiedzanie Centrum Regionalne przy Nekropolii Jana Kochanowskiego i wejście do kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (o ile nie będzie żadnej nieplanowanej wcześniej uroczystości religijnej).

Przejazd do Janowca.

Wizyta w ruinach Zamku oraz lokalnym Muzeum.

Około godziny 15:30 posiłek w jedynej, czynnej restauracji w Janowcu. (Cena wycieczki nie zawiera ceny posiłku. Informacje o posiłku podane są poniżej).

O 16:30 ruszamy w kierunku Warszawy. Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 19:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Jedziemy w obowiązującym reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 185,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku. Możliwe jest zamówienie obiadu, przewidzianego na godzinę 15:30 w Janowcu. Koszt posiłku to 40,00 PLN/osoba.

Menu: Rosół lub żurek / karczek pieczony z warzywami i opiekanymi ziemniaczkami lub pierogi ruskie z surówką / kompot / kawa lub herbata / szarlotka.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 28 STYCZNIA 2021.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „KOCHANOWSKI”.)

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.