Tym razem zapraszamy Państwa na koniec Polski. Zaraz za miejscami, które planujemy odwiedzić przebiega granica z Białorusią. Będziemy również poruszać się na styku trzech religii gdyż naszym celem będą świątynie różnych wyznań.

Monaster św. Onufrego – męski klasztor prawosławny w Jabłecznej.

Jak głosi legenda, został założony w miejscu, gdzie zatrzymała się płynąca Bugiem ikona świętego Onufrego. Dzięki niezłomnej woli mnichów i pomocy tutejszej szlachty, która uposażyła klasztor, przetrwał on przez XVII i XVIII wiek jako prawosławny, mimo że diecezja chełmska, na której terenie się znajdował, postanowieniem unii brzeskiej z 1596 r. przeszła na katolicyzm, zachowując wschodni obrządek.

Przez wiele lat po II wojnie światowej miejscowy klasztor był jedynym w Polsce prawosławnym męskim zgromadzeniem zakonnym.

We wnętrzu cerkwi pod wezwaniem świętego Onufrego znajdują się niezwykle cenne ikony, w tym ikona przedstawiająca patrona świątyni, która dała początek istnieniu monasteru w Jabłecznej. Napisana prawdopodobnie w XV wieku, zawiera w wydrążonym otworze relikwię św. Onufrego.

Strona monasteruhttp://www.klasztorjableczna.pl

Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia Matki Jedności.

Historia sanktuarium związana jest z potężnym rodem Sapiehów, którzy w Kodniu posiadali swoją siedzibę. Czwarty dziedzic Kodnia – Mikołaj Sapieha zwany Pobożnym, jako dar Bogu za swoje życie buduje świątynię pod wezwaniem św. Anny. W trakcie budowy zapada na nieznaną chorobę, której efektem jest paraliż. Postanawia zatem udać się na pielgrzymkę błagalną do Rzymu, aby u stóp Apostołów prosić o łaskę zdrowia.

Przyjmuje go papież Urban VIII  Podczas Eucharystii, sprawowanej przez papieża przed obrazem Matki Bożej, Mikołaj Sapieha zostaje uzdrowiony. Prosi zatem Ojca Świętego, aby podarował mu Cudowny Wizerunek. Kiedy papież odmawia, Mikołaj Sapieha wykrada obraz z kaplicy na Watykanie i uciekając przed papieskim pościgiem, dociera z nim 15 września 1631 roku do Kodnia. Za świętokradztwo zostaje z Kościoła wyklęty. Dopiero po kilku latach zostaje zdjęta z niego kara ekskomuniki, a obraz pozostaje na stałe w Kodniu. Kodeń szybko staje się miejscem pielgrzymek.

Strona Sanktuarium: https://koden.com.pl

Cerkiew pod wezwaniem świętego Nikity w Kostomłotach należy do JEDYNEJ na świecie parafii katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego i została wzniesiona w 1631.

Parafia katolicka obrządku wschodniego w Kostomłotach powstała w 1627 roku na fali wydarzeń związanych z zawarciem tzw. Unii Brzeskiej. Drewniana kostomłocka cerkiew pochodzi z z roku 1631 a patronuje jej męczennik – rzymski legionista Nicetas, który oddał życie za Chrystusa w 370 r. na terenie dzisiejszych Węgier. W cerkwi znajduję się piękna ikona św. Nikity pochodząca również z XVII wieku.

Obecnie parafia liczy zaledwie 147 wiernych. Od 2007 roku posługą jej dwaj księża diecezji siedleckiej (birytualiści), proboszcz – Ks. Mgr Zbigniew Nikoniuk pochodzący z parafii Pratulin z rodziny o korzeniach i tradycjach unickich oraz wicedyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej Ks. Mgr Andrzej Daniluk.

Strona parafii: https://www.kostomloty.com

PROGRAM

Spotykamy się 10 kwietnia 2021 (sobota) o godzinie 6:30 na placu Bankowym niedaleko pomnika Juliusza Słowackiego.

O godzinie 6:45 odjazd w kierunku Jabłecznej.

Planowany przyjazd do Jabłecznej – godzina 11:00.

Zwiedzanie głównej świątyni w Monasterze w Jabłecznej.

Zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej wraz z drogą krzyżową.

Przerwa obiadowa na posiłek. Koszt posiłku nie jest wliczony w cenę wycieczki. Możliwe będzie zamówienie posiłku na wynos w Domu Pielgrzyma o ile nie zostaną wydane inne rozporządzenia.

Wizyta w parafii w Kostomłotach i zwiedzanie świątyni.

Powrót do Warszawy około godziny 20:00.

W trakcie podróży przewidywany jest krótki postój w rejonie Siedlec.

Na miejscu będą nas oprowadzać przewodnicy oddelegowani przez Administratorów świątyń.

INFORMACJE TECHNICZNE

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZONE OGRANICZENIA, ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ, WYCIECZKA ZOSTAŁA ODWOŁANA.

Cena obejmuje przejazd autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW (do 10 000,00 PLN).

Cena nie obejmuje posiłku. Możliwe będzie zamówienie posiłku na wynos w Domu Pielgrzyma, o ile nie zostaną wydane inne rozporządzenia. Cena posiłku – około 30,00 PLN. Menu zostanie przedstawione bliżej terminu wyjazdu.

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 15 osób.

Uwaga! Wycieczka odbywa się w reżimie sanitarnym. W pomieszczeniach zamkniętych wszyscy powinni mieć nałożone maseczki.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 50,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DOKONANIA REZERWACJI.

Wpłaty całości kwoty należy dokonać po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia rezerwacji miejsca. W tytule przelewu proszę wpisać hasło „KODEŃ”.

NUMER KONTA:

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 15 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat. Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ  ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

ZE WZGLĘDU NA WPROWADZONE OGRANICZENIA, ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ, WYCIECZKA ZOSTAŁA ODWOŁANA.

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie *Arktour*, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

www.zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.