Łęczyca kojarzy się najczęściej z zabytkową romańską archikolegiatą w Tumie wzniesioną w wieku XII, zamkiem zbudowanym z inicjatywy Kazimierza Wielkiego oraz… diabłem Borutą. Zapraszamy Państwa na wycieczkę do tego pełnego historii miasta!

Łęczyca należy do najstarszych polskich miast. Jej bogata, ponad 1000 – letnia historia i wiele cennych zabytków, budzi zainteresowanie nie tylko naukowców, ale także turystów krajowych i zagranicznych. Już od VI wieku Łęczyca stanowiła ważny ośrodek władzy, prawdopodobnie była nawet stolicą państewka plemiennego.

Do dzisiaj zachowało się w Łęczycy wiele bezcennych zabytków. Podczas wyjazdu postaramy się zobaczyć jak najwięcej z nich.

Odwiedzimy Kolegiatę, Grodzisko i skansen, poszukamy diabła Boruty na Zamku Królewskim oraz zwiedzimy Łęczycę pod opieką lokalnego przewodnika.

Archikolegiata w Tumie koło Łęczycy pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i świętego Aleksego to perła architektury romańskiej. Archikolegiata Łęczycka to nie tylko miejsce pierwszego polskiego sejmu i licznych synodów, sanktuarium św. Wojciecha czy budowla owiana legendami, związanymi z diabłem Borutą. Przede wszystkim archikolegiata należy dziś do unikatowych budowli romańskich w Polsce. Została wzniesiona w połowie XII wieku.

Grodzisko w Tumie funkcjonowało od końca VIII wieku do połowy wieku XIV. Obecnie udostępniona zwiedzającym częściowa rekonstrukcja grodu jest próbą odzwierciedlenia jego wyglądu z pierwszej połowy XIV wieku. Rekonstrukcja grodu kosztowała prawie 12 mln zł. Na grodzisku zobaczyć możemy wieżę na majdanie, wieżę bramną, studnię z żurawiem, budynek gospodarczy i most wjazdowy.

Uwaga! Przejście pomiędzy Grodziskiem a skansenem po kładce nad rozlewiskiem o długości około 1000 metrów.

Skansen Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej możemy obejrzeć tutaj budynki wielkiej oraz małej architektury. Zwiedzić można dom mieszkalny (chałupę) wraz z tradycyjnym jej wyposażeniem odpowiadającym końcowi okresu międzywojennego, na uwagę zasługuje również budynek inwentarski (obora, stajnia i chlew oraz szopa na torf) oraz stodoła.

Zamek Królewski w Łęczycy został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego. Nie jest znana dokładna data rozpoczęcia budowy zamku i jej zakończenia, najprawdopodobniej są to lata 1357-1365. Jest jednym z typowych architektonicznych założeń kazimierzowskich. Zajmował południowo-wschodnią część miasta. W swoich murach gościł trzech polskich królów: Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazę. Obecnie na Zamku mieści się muzeum. Diabeł Boruta, związany z Ziemią Łęczycką, ma w muzeum swoje sale.

PROGRAM

Spotykamy się o godzinie 7:30 na placu Bankowym w rejonie pomnika Juliusza Słowackiego.

W drodze do Łęczycy postój na poranną kawę.

Około godziny 10:00 początek zwiedzania Archikolegiaty Najświętszej Marii Panny i świętego Aleksego.

Po około godzinie przejście do Grodziska w Tumie i początek zwiedzania.

Przejście kładką o długości około 1000 metrów do Skansenu Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej.

Zwiedzanie Skansenu Łęczyckiej Zagrody Chłopskiej.

Przejazd do Łęczycy.

O 13:00 przerwa obiadowa. Istnieje możliwość zamówienia obiadu, co sugerujemy, w cenie 40,00 PLN.  (Menu: zupa pomidorowa/filet drobiowy/ziemniaki/surówka/kompot).

O godzinie 14:00 początek zwiedzania Muzeum na Zamku Królewskim w Łęczycy.

Po zwiedzeniu Zamku i muzeum spacer około 1,5 godziny po Łęczycy szlakiem zabytków.

Około 17:00 wyruszymy w kierunku Warszawy.

Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 19:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 198,00 PLN

Koszt wycieczki obejmuje przejazd autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota oraz lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN).

Koszt wycieczki nie obejmuje ceny biletów wstępu

Koszt biletów wstępu:

Bilety                                             Normalny            Ulgowy

Archikatedra                                   10,00 zł             10,00 zł

Zamek królewski (Muzeum)            28,00 zł             22,00 zł

Grodzisko i skansen                       20,00 zł              14,00 zł

                                    RAZEM    58,00 zł               46,00 zł

Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 40,00 PLN (Menu: zupa pomidorowa/filet drobiowy/ziemniaki/surówka/kompot).

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 1 WRZEŚNIA LUB WRAZ Z ZADATKIEM.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „BORUTA”)

Arktour / mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie rezerwacji miejsca.

Prosimy o wpisanie ilości rezerwowanych miejsc.
=

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie *Arktour*, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105 / e-mail: biuro@zwiedzajznami.com.pl

Profil na Facebooku: https://www.facebook.com/ArktourWHU

Strona firmowa: www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.