Zapraszamy na wycieczkę, na trasie której znajdą się dwa wyjątkowe kościoły, zamkowe wzgórze i miejsce urodzenia Fryderyka Chopina.

Odwiedzimy Bazylikę Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Czerwińsku nad Wisłą, zatrzymamy się w Wyszogrodzie oraz przy Bazylice św Jana Chrzciciela i św Rocha w Brochowie. W drodze powrotnej odwiedzimy, Żelazową Wolę, miejsce narodzin Fryderyka Chopina.

Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny wzniesiony został w drugiej ćwierci XII wieku i, mimo że dobudowano do niego elementy gotyckie i barokowe, uznawany jest za bardzo cenny zabytek architektury romańskiej. We wnętrzu, po którym oprowadzi nas przewodnik ze zgromadzenia salezjanów, znajdziemy bezcenne zabytki sztuki romańskiej.

W Wyszogrodzie odwiedzimy Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej, zobaczymy miejsce, w którym stał słynny, drewniany most, a chętni będą mogli wspiąć się na zamkowe wzgórze.

W Brochowie odwiedzimy jedyny na Mazowszu kościół obronny. Tu został ochrzczony Fryderyk Chopin. Kościół świętego Rocha i świętego Jana Chrzciciela w Brochowie to gotycko-renesansowa bazylika powstała jako efekt przebudowy pierwotnego gotyckiego kościoła. Została ufundowana przez rodzinę Brochowskich, a autorem budowli, wzniesionej w latach 1551–1561, jest znakomity architekt, działający na Mazowszu, Jan Baptysta Wenecjanin. Świątynia ma charakter obronny. Podkreślają to trzy wieże, które, jak baszty zamku, dominują nad okolicą.

Żelazowa Wola nieodmiennie kojarzona jest z Fryderykiem Chopinem. W drodze powrotnej zatrzymamy się, by sprawdzić, czy w ogrodzie unoszą się dźwięki kompozycji Chopina.

PROGRAM RAMOWY

  • Spotykamy się w sobotę, 09 lipca 2022, o godzinie 8:00 na placu Bankowym przy pomniku Juliusza Słowackiego. Wyruszamy o godzinie 8:15 w kierunku Czerwińska.

  • Czerwińsk. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z księdzem przewodnikiem Krzysztofem.

  • Wyszogród. Muzeum Wisły Środkowej i Ziemi Wyszogrodzkiej wejście na Górę Zamkową dla chętnych, miejsce, w którym stał słynny wyszogrodzki most.

  • Posiłek w restauracji „Osada Puszczańska”. Koszt około 45,00 PLN.

  • Brochów. Kościół świętego Rocha i świętego Jana Chrzciciela. O ile nie będzie żadnej uroczystości religijnej, wejście do środka.

  • Żelazowa Wola. Park i dworek zwiedzanie z przewodnikiem.

  • Powrót do Warszawy około godziny 19:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 172,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku. Posiłek zostanie zamówiony w restauracji na trasie przejazdu w cenie około 45,00 PLN. Menu zostanie przedstawione bliżej terminu wyjazdu.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN.

CAŁOŚĆ KWOTY MOŻNA WPŁACIĆ WRAZ Z ZADATKIEM LUB DOKONAĆ DOPŁATY DO PIĄTKU 24 CZERWIEC 2022.

PO TYM TERMINIE, PO OTRZYMANIU DROGĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA, PROSIMY DOKONYWAĆ WPŁATY CAŁOŚCI.

NUMER KONTA:

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „CHOPIN.

Arktour: mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest Biuro Przewodnickie Arktour, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.