Zapraszamy Państwa na krótką acz bardzo treściwą wycieczkę, stosunkowo niedaleko od Warszawy, do miasta, które już wkrótce powinno znaleźć się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Osada fabryczna w Żyrardowie, jako modelowy przykład organizacji przestrzennej XIX-wiecznego ośrodka przemysłowego, została uznana za pomnik historii w 2012 roku, a od początku roku 2021 podejmowane są starania o umieszczenie miasta Żyrardowa jako całości na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Żyrardów zaliczany jest do pierwszych nowoczesnych miast w Polsce, których układ urbanistyczny i typ architektury podporządkowane zostały konsekwentnie jego funkcji, tworząc w efekcie zwarty, kompletny i zintegrowany organizm. Kształt osady fabrycznej jest wynikiem przemyślanej koncepcji, zakładającej wydzielenie w jej obrębie stref jednorodnego zagospodarowania: pracy, odpoczynku, kultury i usług, z wyraźnym odseparowaniem części fabrycznej od mieszkalnej, powiązanych jednak ze sobą kompozycyjnie i widokowo.

Rezydencja właściciela wkomponowana pomiędzy dwie sekcje fabryki jest ważnym elementem w planie przestrzennym, przypominającym o prywatnym charakterze ośrodków zakładanych przez wielkich przemysłowców.

Jednorodna charakterystyczna zabudowa z nietynkowanej cegły, obsadzone drzewami ulice i dziedzińce wewnątrz kwartałów, bliskość rzeki – wykorzystywanej niegdyś w procesie produkcyjnym, a w części rezydencjonalnej stanowiącej malowniczy komponent kompozycji parkowej – czynią z Żyrardowa unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny, który mimo zaprzestania w końcu XX wieku produkcji lnu zachował swój charakter osady robotniczej.

Autentyczność tego miejsca, pomimo przekształceń w części fabrycznej wynikających z konieczności dostosowania jej do nowych funkcji, pozostaje jego głównym walorem.

Tekst pochodzi ze strony www.zabytek.pl. Całość dostępna jest pod linkiem: https://zabytek.pl/pl/obiekty/zyrardow-zyrardow-xix-wieczna-osada-fabryczna-2

PROGRAM

Spotkanie na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego w niedzielę, 05 listopada 2023, o godzinie 9:00. Przed Żyrardowem postój na stacji benzynowej na poranną kawę.

Około godziny 10:30 początek zwiedzania Żyrardowa

Spacer po mieście

Przerwa na kawę i ciasteczko.

Zwiedzanie Muzeum Lniarstwa.

Wizyta w willi Dietrichów.

Wyjazd do Warszawy około godziny 15:00.

Powrót na plac Bankowy około godziny 17:30

Ze względu na wczesny powrót do Warszawy nie przewidujemy przerwy na posiłek w Żyrardowie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 190,00 PLN/osoba

Cena obejmuje, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje biletów wstępu do obiektów.

Koszt biletów:

Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie: normalny – 10,00 PLN, ulgowy – 5,00 PLN

Muzeum Lniarstwa : normalny – 14,00 PLN, ulgowy – 7,00 PLN

Razem: bilety normalne 24,00 PLN, ulgowe 12,00 PLN

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN LUB CAŁOŚCI KWOTY W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. JEŚLI DOKONANO WPŁATY ZADATKU, DOPŁATY POZOSTAŁEJ CZĘŚCI NALEŻY DOKONAĆ DO PIĄTKU, 20 PAŹDZIERNIKA 2023.

NUMER KONTA:

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „ŻYRARDÓW 3″.

Arktour / mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatku.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).
Prosimy o wpisanie ilości rezerwowanych miejsc.
=

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.