Tykocin nazywany wrotami Podlasia to jeden z najstarszych i najpiękniejszych ośrodków w regionie, liczący około 600 lat. Nazywany bywa też perłą baroku, nie bez przyczyny, bowiem stoją tu cudne XVIII-wieczne zabytki reprezentujące właśnie ten styl.

Ze względu na bogatą historię, Tykocin dziś jest miejscowością bardzo atrakcyjną turystycznie. Zachęca do zwiedzenia wielu miejsc, upamiętniających wydarzenia i postacie. Sam układ urbanistyczny jest ciekawą, rzadko już spotykaną atrakcją.

Miasto przypomina bowiem charakterystyczny układ miasteczka żydowskiego. Jego zwiedzanie dostarcza wielu przyjemności i ciekawych zdjęć. Liczne zabytki, pomniki, tablice pamiątkowe oraz inne obiekty są wartymi zobaczenia atrakcjami.

Spacer po mieście umilają zabytkowe uliczki wyłożone kamieniem, a wzdłuż nich ładne, drewniane domki. Rynek główny bez względu na porę roku urzeka swym wyglądem i wyjątkowym klimatem. W Tykocinie między innymi zobaczymy:

Zamek w Tykocinie (wnętrze) został zrekonstruowany na fundamentach XVI wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy – Zygmunta Augusta. Rekonstrukcja bryły została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych. Teren zamku został także dokładnie zbadany pod kątem archeologicznym.

Synagoga Wielka (wnętrze) jest drugą co do wielkości synagogą w Polsce! A przy tym też jedną z najstarszych. Powstała w 1642 roku w miejscu starszej, drewnianej bożnicy, a w XVIII stuleciu została nieco rozbudowana. Synagoga reprezentuje styl barokowy z elementami renesansu. Stoi przy Małym Rynku, który stanowił centrum dzielnicy żydowskiej w Tykocinie.

Cmentarz żydowski w Knyszynie to jeden z największych i najlepiej zachowanych cmentarzy wyznawców judaizmu w województwie podlaskim. Cmentarz założony został w XVIII wieku na groblach królewskich sadzawek wchodzących w skład założenia dworskiego Zygmunta II Augusta.

Można zakładać, że przez ponad 200 lat funkcjonowania cmentarza pochowano na nim nie mniej niż kilka tysięcy osób. Ze względu na zapełnienie terenu, około 1925 r. gmina żydowska stanęła przed koniecznością organizacji kolejnego miejsca pochówku. Cmentarz planowano założyć na Górze Królowej Bony. Wybór tej lokalizacji spotkał się z oporem chrześcijan, którzy w 1925 r. na Górze ustawili krzyż. Ostatecznie nowy cmentarz żydowski powstał tuż obok starych „mogiłek”, stykając się z nimi w części południowo-wschodniej i tworząc jeden kompleks grzebalny.

Cmentarz dzieli się na dwie części: starą i nową. Część stara w całości okala dwie i fragment trzeciej (jedyne zachowane do dziś) spośród dwudziestu niegdyś istniejących sadzawek króla Zygmunta II Augusta. Na cmentarzu nigdy nie wytyczono alejek, gdyż ich funkcję pełniły same groble. Zmarłych chowano wzdłuż nich, jednak bez wyraźnie zaznaczonego porządku chronologicznego. Skupiska najstarszych macew znajdują się po zachodniej części cmentarza, jednak miejsca te były później sukcesywnie zagospodarowywane kolejnymi mogiłami, w wyniku czego obok nagrobków najstarszych znajdują się również nagrobki o kilkadziesiąt lat młodsze.

Dwór i majątek w Pentowie od stu lat jest w posiadaniu jednej rodziny – Toczyłowskich herbu Samson. Ale ów majątek posiada jeszcze jeden wyjątkowy i zaszczytny tytuł, a mianowicie Europejskiej Wioski Bocianiej. Przyznaje go fundacja Euronatur, lecz tylko jednej miejscowości w każdym kraju europejskim. Pentowo ze wszech miar zasługuje na takie miano – bowiem na terenie sporego, lecz jednego gospodarstwa, złożonego z rzeczonego dworu, oraz kilku innych drewnianych budynków, jest ponad 30 stale zasiedlonych gniazd bociana białego. Taka kolonia to wielka rzadkość ornitologiczna. Niektóre stanowiska są oddalone od siebie o zaledwie kilka metrów. Na szczytach dachów prostopadle ustawionych względem siebie stodoły i stajni gnieździ się od lat aż 5 rodzin bocianich. Pozostałe gniazda ptaki zbudowały na konarach pobliskich wysokich drzew (co też rzadko się zdarza) – olch, brzóz i wiekowych sosen oraz na specjalnie ustawionych platformach.

Kolonia bocianów powstała w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Trąba powietrzna, która nagle przeszła w upalny dzień nie wyrwała z korzeniami, lecz połamała młode olchy jak zapałki na wysokości kilku metrów. Bociany natychmiast wypatrzyły tak wygodne bo rozłożyste, naturalne konstrukcje, które rosły sobie dalej – wręcz wymarzone pod duże i ciężkie gniazda. Zaczęły je budować szybko, dosłownie z dnia na dzień i od razu w formie całej licznej kolonii, w zwartym skupisku, wszystkie w promieniu niecałych dwustu metrów, w zasięgu spojrzenia. Dlaczego tak się stało naukowcy do dziś dnia zachodzą w głowę.

PROGRAM

Spotykamy się w sobotę, 1 lipca 2023, na placu Bankowym w rejonie pomnika Juliusza Słowackiego o godzinie 7:30. W drodze do Tykocina zatrzymamy się na krótki postój.

Planowany przyjazd do Tykocina około godziny 10:00

Po przyjeździe 45-minutowy spacer wokół tykocińskiego rynku

O godzinie 11:00 wejście z przewodnikiem na ekspozycję w zamku.

O godzinie 12:00 wejście do synagogi

13:00 – 14:30 – przerwa na posiłek.

Około godziny 14:45 przewidywany przyjazd do Pentowa. Po terenie wokół dworu w poszukiwaniu bocianów będziemy spacerować 45 minut.

Około godziny 16:00 wejdziemy na teren cmentarza żydowskiego w Knyszynie.

O godzinie 17:00 planowany odjazd w kierunku Warszawy.

Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 19:30

INFORMACJE TECHNICZNE

KOSZT WYCIECZKI – 215,00 PLN/osoba

Cena obejmuje opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej dopasowanym do wielkości grupy.

Cena nie obejmuje biletów oraz posiłku. Obiad można zamówić w czasie składania zamówienia. Informacje poniżej.

—————–

KOSZT BILETÓW WSTĘPU DO OBIEKTÓW. Należność za bilety należy opłacić obligatoryjnie gotówką przed wejściem do autokaru.

              Bilety                     Normalny                 Ulgowy

Zamek w Tykocinie                18,00 zł                       16,00 zł

Synagoga w Tykocinie            25,00 zł                      15,00 zł

Dwór Pentowo                         7,00 zł                         7,00 zł

                          RAZEM      50,00 zł                      38,00 zł
—————–

Możliwe jest zamówienie obiadu w cenie 45,00 PLN

-rosół żydowski na gęsinie z farfelkami( zacierka) – podawany w wazach

-kreplech (8 pierożków z wołowiną okraszone cebulką) podawane na talerzach / 2 surówki

-woda, kompot podawane w dzbankach

Opłatę za obiad uiszczamy przy wejściu do autokaru

—————–

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 70,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 16 CZERWCA 2023.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „TYKOCIN5”.)

Arktour mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 22 osoby.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.