Chełm, jeden z głównych ośrodków wschodniej Lubelszczyzny, to miasto o niezwykle ciekawej historii i interesujących zabytkach. Z racji usytuowania podlegało ono różnorodnym wpływom kulturowym, co wyraźnie widoczne jest w jego dziejach i zachowanych zabytkach sakralnych. Chełm na przestrzeni wieków był biskupstwem prawosławnym, greckokatolickim, rzymskokatolickim. Znajdowała się tu również gmina żydowska.

Pozostałością po bogatej przeszłości Chełma są liczne zabytki, wśród których szczególne miejsce zajmują obiekty na Górze Chełmskiej, będącej centralnym punktem miasta. Szczególną atrakcją są podziemia kredowe. To unikatowy na skalę światową labirynt podziemnych korytarzy wykutych w skale kredowej, której złoża zalegają obficie pod powierzchnią miasta. Ciągną się one pod całym Starym Miastem na kilku kondygnacjach.

O atrakcjach turystycznych Chełma można przeczytać pod linkiem: https://krainabugu.pl/caly-swiat-to-jeden-wielki-chelm-2

Zapraszamy zatem do Chełma! Dodatkowo odwiedzimy Wojsławice, by ujrzeć budynek dawnej synagogi oraz zabytkowy kościół i i Krupe z malowniczymi, okazałymi ruinami zamku.

PROGRAM

Spotkanie na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego o godzinie 06:45. Odjazd autokaru o godzinie 7:00.

CHEŁM: zwiedzanie Starego Miasta: barokowy kościół pw. Rozesłania św. Apostołów, Rynek Staromiejski, zespół katedralny na „Górce”, wczesnośredniowieczne grodzisko.
CHEŁMSKIE PODZIEMIA KREDOWE: unikalna w skali Europy podziemna trasa turystyczna, w której czeka duch Bieluch.
PRZERWA NA POSIŁEK.
Przejazd do Wojsławic.
WOJSŁAWICE: zwiedzanie zabytkowej synagogi i kościoła.
RUINY ZAMKU w Krupem.

Około godziny 21:00 powrót do Warszawy.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Jedziemy w reżimie epidemiologicznym! W czasie podróży i zwiedzamy wszyscy powinni mieć założone maseczki, zasłaniające nos i usta lub przyłbice.

KOSZT WYCIECZKI – 218,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO WPŁATĄ CAŁOŚCI KWOTY NA PODANY PONIŻEJ NUMER KONTA.

NUMER KONTA: W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „CHEŁM„.

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Prosimy o wpisanie ilości rezerwowanych miejsc.
=

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.