Ponieważ w lutym pogoda może powodować, że w czasie zwiedzania nie będziemy się pocić, zapraszamy Państwa na poszukiwanie skarbów. Nie wybierzemy się na Karaiby ale do Lublina, a skarbów nie będziemy szukać na bezludnych wyspach tylko tam, gdzie najłatwiej je znaleźć i chłód nadmiernie nie doskwiera czyli w skarbcach.

W czasie wyjazdu do Lublina czeka nas spacer po lubelskim Starym Mieście i okolicach placu Litewskiego oraz wizyty w Archikatedrze Lubelskiej (zakrystia akustyczna, skarbiec i krypty), Bazylice pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika (bazylika i skarbiec) oraz wejdziemy do Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku, skrywającej największy skarb lubelski a mianowicie unikatowe freski, ufundowane przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem.

Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. W Zakrystii Akustycznej oraz w sąsiednim skarbcu eksponowane są cenne zbiory przedmiotów liturgicznych. W obydwu pomieszczeniach znajdują się iluzjonistyczne freski Meiera, przedstawiające tryumf wiary nad herezją oraz jeźdźca Apokalipsy. Stojąc w rogu Zakrystii Akustycznej można usłyszeć szept osoby znajdującej się w innym rogu pomieszczenia. W kryptach leżą zmarli biskupi lubelscy.

Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika jest jednym z najcenniejszych obiektów sakralnych w Lublinie. Kościół i klasztor ufundował w 1342 r. król Kazimierz Wielki. W murach kościoła w 1569 r., po podpisaniu unii lubelskiej, odprawiono nabożeństwo dziękczynne, w którym uczestniczył król Zygmunt August. Świątynia już wtedy cieszyła się międzynarodową sławą za sprawą umieszczenia w niej relikwii Krzyża Świętego, jednych z największych na świecie. Z obecnością relikwii jest związanych wiele zadziwiających i cudownych wydarzeń. Niestety, w 1991 r. przechowywane w kościele przez stulecia relikwie zostały skradzione. Zespół klasztorny dominikanów w Lublinie jest zabytkiem, któremu przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego. Jest dostępny do zwiedzania prawie w całości, z galerią malarstwa, klasztorem i skarbcem klasztornym włącznie.

Bazylikę otacza jedenaście kaplic. W większości kaplic znajdują się ołtarze z II. połowy XVIII wieku z dynamicznymi, złoconymi, drewnianymi figurami będącymi znakomitym przykładem rzeźby lwowskiej.

Od południa do Bazyliki przylega kompleks klasztorny.

Kaplica Trójcy Świętej przy Zamku Lubelskim jest jednym z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce. Gotycka architektura, którą wypełniają bizantyńsko-ruskie malowidła, stanowi unikalną syntezę kultur Wschodu i Zachodu.

Starym Miastem tak ładnie położonym może poszczycić się niewiele miast w Polsce. Jednak to w Lublinie średniowieczny układ urbanistyczny oraz bogactwo zdobień wiekowych kamienic zachwycają turystów swoją autentycznością. W obrębie emanujących historią murów Starego Miasta mieści się wiele zabytków architektury z różnych epok, w tym pozostałości murów miejskich (Brama Krakowska i Grodzka oraz Baszta Gotycka), bogato zdobione renesansowe kamienice, dawny ratusz (Trybunał Koronny), Archikatedra, Wieża Trynitarska, Bazylika oo. Dominikanów czy Teatr Stary. Wewnątrz murów znajduje się także Plac Po Farze, a przed Bramą Krakowską – Plac Łokietka. Poza granicami murów miejskich znajduje się Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej oraz Donżonem.

Na powierzchni blisko 1 km2 znajduje się aż 110 zabytków. Stare Miasto posiada w ponad 70% oryginalną zabudowę.

PROGRAM

Spotykamy się na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego w sobotę, 26 lutego 2022, o godzinie 07:15. O godzinie 07:30 odjazd w kierunku Lublina.

*Po drodze do Lublina postój na poranną kawę.

*Około godziny 10:00 spotkanie z przewodniczką w Lublinie.

*Zwiedzanie okolic placu Litewskiego.

*Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty (wnętrza)

*Zwiedzanie Starego Miasta.

*Przerwa na posiłek we własnym zakresie. (około 1,5 godzin)

*Bazylika oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

*Kaplica Trójcy Świętej przy Zamku Lubelskim.

*Około godziny 18:00 wyjazd w kierunku Warszawy.

Przewidywany powrót na plac Bankowy około 20:30.

Ze względów organizacyjnych kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Jedziemy w obowiązującym reżimie epidemiologicznym!

KOSZT WYCIECZKI – 187,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku. W czasie zwiedzania przewidziana jest dziewięćdziesięciominutowa przerwa na posiłek we własnym zakresie.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN W CIĄGU 72 GODZIN OD DATY OTRZYMANIA MAILA POTWIERDZAJĄCEGO UDZIAŁ W WYCIECZCE. CAŁOŚĆ KWOTY NALEŻY WPŁACIĆ DO PIĄTKU, 11 LUTEGO 2022.

NUMER KONTA: (W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „SKARBY)

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ

 
Prosimy o wpisanie ilości rezerwowanych miejsc.
=

Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.