Tym razem wybierzemy się do miasta, w swoim czasie będącego swoistym tyglem kulturowym. Tu w krótkim czasie można było zbić fortunę ale częściej pogrążyć się w biedzie.

(…) Łódź stworzyła swój typ człowieka o ściśle specyficznych cechach, tzw. „lodzermenscha”. Społeczność łódzka była w znacznej części sztuczną. Ludność napływała w różnym tempie, z bliska i z daleka. To miasto przemysłowe stworzyli przybysze spoza Łodzi i spoza Polski, zachęceni atrakcyjnymi warunkami stworzonymi przez rząd Królestwa Polskiego. Senne, małe, rolnicze, polsko – żydowskie miasteczko, zasiedlali specjalnie sprowadzani przez władze Królestwa Polskiego: Niemcy, Czesi, Austriacy i osoby z krajów zachodniej Europy /Anglii, Szwajcarii, Francji/. Jak żadne inne miasto w Polsce – Łódź była terenem kolonizacji niemieckiej, czeskiej, żydowskiej. Jak pisał Władysław Reymont „…z dalekich równin, z gór, z miasteczek, zapadłych wsi i miast, z chat i pałaców ciągnęli ludzie w nieskończonej procesji do «ziemi obiecanej»”. Każdy ze zwerbowanych przybyszów chciał znaleźć w Łodzi dla siebie i swojej rodziny Ziemię Obiecaną. (…) Cytat z opracowania Jerzego Grzesiaka „Lodzermensch”.

„Ziemię Obiecaną”, Łódź, tym razem będziemy zwiedzać szlakiem śladów, jakie pozostawili po sobie przedstawiciele różnych nacji, tworzący łódzką społeczność w XIX i na początku XX wieku.

Odwiedzimy łódzkie Stare Miasto, Nowe Miasto, dawne, pofabryczne osiedle Księży Młyn, Muzeum Pałac Herbsta, Cmentarz Stary z okazałymi grobami łódzkich przemysłowców i przedsiębiorców oraz prawosławną cerkiew.

PROGRAM

Spotkanie na placu Bankowym w pobliżu pomnika Juliusza Słowackiego o godzinie 7:45.

Przed Łodzią postój na stacji benzynowej na poranną kawę.

Ulica Piotrkowska, podwórka, wille i pałace, Aleja Sław, Plenery Filmowe

Pałac Izraela Poznańskiego.

Muzeum Pałac Herbsta- wewnątrz.

Stare Miasto

Nowe Centrum Łodzi, Cerkiew Prawosławna

Księży Młyn dawne pofabryczne osiedle

Cmentarz Stary

Manufaktura, Imperium Izraela Poznańskiego

Przerwa na posiłek we własnym zakresie na terenie Manufaktury.

Powrót do Warszawy około godziny 19:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

UWAGA !!! Jedziemy w reżimie epidemiologicznym! W czasie podróży i zwiedzamy wszyscy powinni mieć założone maseczki, zasłaniające nos i usta lub przyłbice.

KOSZT WYCIECZKI – 175,00 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku. Przerwa na posiłek we własnym zakresie przewidziana została około godziny 15:30 na terenie „Manufaktury”.

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ W CIĄGU 72 GODZIN WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 60,00 PLN, ZAŚ CAŁOŚCI WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2020.

NUMER KONTA:

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ HASŁO „REYMONT„.

Arktour/ ul.Egejska 11/ 02-764 Warszawa

mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 25 osób.

Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat zadatków.

Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).


Wycieczkę pilotuje Arkadiusz Żołnierczyk.

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku.

Pałac Izraela Poznańskiego.