W sobotę, 11 lipca 2020, Zapraszamy na Szlak Tatarski.

Szlak Tatarski to szereg miejscowości podlaskich związanych historycznie, architektonicznie oraz współcześnie z kulturą tatarską i religią muzułmańską. Wraz z rozwojem osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego powstawały osady, które obecnie znajdują się na terytorium Polski, Białorusi i Litwy.

My odwiedzimy trzy miejscowości związane z historią Tatarów osiedlonych na ziemiach I Rzeczypospolitej:

* Sokółkę, w której, między innymi, odwiedzimy Muzeum Ziemi Sokólskiej z ekspozycją przypominającą dzieje osadnictwa tatarskiego na terenie Rzeczypospolitej i Litwy oraz przybliżającą zwyczaje Tatarów polskich, ich tradycję oraz wzajemne przenikanie się kultury polskiej i tatarskiej.

* Bohoniki gdzie odwiedzimy meczet. Meczet w Bohonikach to jedna z dwóch świątyń muzułmańskich znajdujących się na Szlaku Tatarskim w województwie podlaskim.

* Kruszyniany w których odwiedzimy meczet oraz mizar, tatarski cmentarz.

Na zakończenie spożyjemy posiłek w „Tatarskiej Jurcie”. Koszt posiłku nie jest uwzględniony w cenie wycieczki.

PROGRAM RAMOWY

  • Spotykamy się w sobotę, 11.07.2020 o godzinie 7:15 na placu Bankowym przy pomniku Juliusza Słowackiego. Wyruszamy o godzinie 7:30 w kierunku Sokółki.

  • Po drodze postój na kawę.

  • Około godziny 11:00 przyjazd do Sokółki. Zwiedzanie Muzeum oraz spacer po Sokółce (między innymi prawosławna cerkiew pw. św. Aleksandra Newskiego).

  • Bohoniki – zwiedzanie meczetu

  • Kruszyniany – zwiedzanie meczetu oraz mizaru, tatarskiego cmentarza.

  • Posiłek w Tatarskiej Jurcie. Cena posiłku nie jest uwzględniona w cenie wycieczki.

  • Planowany powrót na plac Bankowy około godziny 21:00.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KOSZT WYCIECZKI – 176 PLN/osoba

Cena obejmuje bilety wstępu do wszystkich obiektów, opiekę pilota, lokalnych przewodników, ubezpieczenie NNW (DO 10 000,00 PLN) oraz przejazd autokarem klasy turystycznej.

Cena nie obejmuje posiłku.

Propozycja obiadu w cenie około 35 złotych zostanie przesłana uczestnikom przed wyjazdem po potwierdzenie realizacji wyjazdu.

  • Aby wycieczka odbyła się, wpłaty powinno dokonać przynajmniej 35 osób.

  • Do autokaru wsiadamy według kolejności wpłat.

  • Z przyczyn niezależnych kolejność zwiedzania może zostać zmieniona.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ PO POTWIERDZENIU REALIZACJI WYCIECZKI. WYCIECZKA POTWIERDZONA!

REZERWACJĘ MIEJSCA NALEŻY POTWIERDZIĆ WPŁATĄ ZADATKU W WYSOKOŚCI 50,00 PLN PO OTRZYMANIU MAILA OD PRACOWNIKA BIURA Z INFORMACJĄ O WPISANIU NA LISTĘ UCZESTNIKÓW.

Dane do przelewu (W tytule przelewu prosimy wpisać hasło „Tatarzy”)

Arktour WHU ul. Egejska 11/02-764 Warszawa
mBank 35 1140 2004 0000 3202 7694 8118

DOKONANIE WPŁATY OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UCZESTNICTWA.

Warunki uczestnictwa oraz ubezpieczenia dostępne są pod linkiem: https://tinyurl.com/yatbz6l2 oraz na stronie www.zwiedzajznami.com.pl

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

—————————————–

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WYCIECZKĘ ( Po przesłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na potwierdzenie uczestnictwa).

Przy rezerwacji miejsca należy podać datę urodzenia oraz numer telefonu. Pominięcie tych danych jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia NNW !

UWAGA! W TEJ CHWILI PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA NA LISTĘ REZERWOWĄ!

Prosimy o wpisanie ilości rezerwowanych miejsc.
=

—————————————–

Wycieczkę pilotuje przedstawiciel Biura Przewodnickiego Arktour

Organizatorem jest firma Arktour WHU, numer wpisu do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego numer 1923.

Kontakt Biuro Przewodnickie „Arktour”.

Telefon: 514-784-177 lub 508 101 105

biuro@zwiedzajznami.com.pl

https://www.facebook.com/ArktourWHU

www.zwiedzajznami.com.pl

DO ZOBACZENIA

Podawane przy rejestracji dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji bieżącej usługi turystycznej oraz zapisane zostają w dokumentacji księgowej sporządzanej dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Po zakończeniu realizacji usługi firma Arktour WHU nie przetwarza Państwa danych ani nie nie zostają one umieszczone w żadnej bazie Klientów.

Dane zbierane są poprzez Platformę Biletową „Evenea” przestrzegającą zasad polityki ochrony prywatności:
https://evenea.pl/polityka-prywatnosci

Zgodnie z Ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 roku Art. 3 ust. 3 oraz Art. 5 ust. 2 do niniejszej imprezy nie stosuje się przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada